Kurumumuz ile Rusya Küçük Yenilikçi İşletmeleri Destekleme Kurumu (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises  – FASIE) arasındaki işbirliği çerçevesinde, Türk ve Rus bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir.

1 Mart 2019 – 31 Mayıs 2019 tarihlerini kapsayacak olan ilgili çağrıya başvuru için Türk sanayi kuruluşlarının, tek başlarına ya da akademik düzeyde bir Türk kuruluşu ile konsorsiyum halinde, KOBİ statüsüne sahip Rus şirketleriyle proje ortağı olarak anlaşması gerekmektedir. Desteklenmesi kabul edilen projelerdeki Türk araştırma ekibine, TÜBİTAK tarafından, 1.500.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

Çağrı hakkındaki detaylı bilgiler, 2019 yılı Şubat ayı sonunda yayımlanacaktır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-fasie-cagrisi-1-mart-2019-tarihinde-acilacak