Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasındaki Bosphorus Programı iş birliği çerçevesinde, 2021 yılında açılan ortak proje çağrısı kapsamında toplam 8 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. 

Desteklenmesine karar verilen projeler aşağıda yer almaktadır:

 

Proje Yürütücüsü

(Türkiye)

Kuruluş Adı

(Türkiye)

Proje Yürütücüsü

(Fransa)

Kuruluş Adı

(Fransa)

Proje Başlığı

JOVANA DERETIC

Koç Üniversitesi

CAMILLE BOUTIN

Institut de Biologie du Développement de Marseille

Çok silyalı epitel hücrelerinde sentriyol amplifikasyonunun moleküler temellerinin
belirlenmesi

ABDURRAHMAN MUHAMMED ULUDAĞ

Galatasaray Üniversitesi

ATHANASE PAPADOPOULOS

Institut Mathématique de Recherche Avancée (IRMA) Strasbourg

Konik tekillikli hiperbolik ve düz yüzeylerin Teichmüller kuramı

SÜLEYMAN GÜLCEMAL

Ege Üniversitesi

AGNES LABANDE

Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS Toulouse / France

Amfifilik nanoreaktör sentezi ve sulu çift-fazlı kataliz uygulamaları için polimerleştirilebilir N-heterosiklik karben iridyum kompleksleri

GÖKÇE BAYINDIR GOULARAS

Yeditepe Üniversitesi

SÉGOLÈNE DÉBARRE

Sorbonne (France), Department of Geography.

Fransa’ya Türk göçü: hareketlilik ve siyasi katılımın haritalandırılması

NİHAL BUZKAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

VERONIQUE ZIEGLER-GRAFF

Institut de Biologie Moléculaire des Plantes

Beet western yellows virus (BWYV)’a biber dayanıklılığının taranmasına yenilikçi yaklaşım

YEŞİM SERİNAĞAOĞLU DOĞRUSÖZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

LAURA BEAR

University of Bordeaux

Ventriküler Aritmojenik Substratların Invaziv Olmayan Sekilde Saptanması

EMRULLAH FATİH YETKİN

Kadir Has Üniversitesi

LUC GIRAUD

INRIA

Geri dönüşümlü Krylov Altuzayları ile Doğrusal olmayan Boyut indirgeme Yöntemleri ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti verisine uygulanması

HURİYE AKDAŞ KILIÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi

ABDELKRIM EL GHAYOURY

Angers University, MOLTECH-ANJOU

Doğrusal Olmayan Optik uygulamaları için yıldız şekilli alıcı-verici triazin bazlı sıvı kristaller

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-fransa-disisleri-bakanligi-bosphorus-programi-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi