TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan, “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde ortak projeler desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır.

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. TÜBİTAK ve JSPS ortak bulma sürecine dahil olmamaktadır. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir.

Türkiye’deki proje ortaklarının 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Japon proje ortaklarının ise JSPS’in istediği biçimde JSPS’e başvuru yapmaları beklenmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir. TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Japonya tarafı maksimum 2 projeye destek verdiği için çağrı kapsamında desteklenecek proje sayısı 2 ile sınırlanmıştır.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir. Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde gönderen taraf tüm seyahat masraflarını karşılamaktadır. Buna göre Türkiye’den Japonya’ya giden araştırmacıların uluslararası yol masrafları ile yaşam masraflarını karşılamak üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde gündelik TÜBİTAK tarafından ödenir. Yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca TÜBİTAK 1071 Programı mali esasları çerçevesinde araştırma desteği de verilmektedir. TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını, elektronik olarak 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 16 Eylül 2019 tarihine kadar yapmaları beklenmektedir. E-imza sürecinin ise en geç 19 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlanması zorunludur. 

Elektronik başvurular 10 Haziran 2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanacakolup 16 Eylül 2019 saat 17.30’da[1] kapanacaktır. Son başvuru tarihine kadar gerekli tamamlanmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

İletişim:

Elif DOĞAN-ARSLAN

Program Koordinatörü

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

TUBITAK Tunus Cad. No: 80

06100 ANKARA

Tel: (+90 312) 298 14 16

Faks: (+90 312) 427 74 83

E-posta: uidb@tubitak.gov.tr

 

Japonya’daki ortakların başvuruları, 21 Ağustos-4 Eylül 2019 tarihleri arasında JSPS tarafından alınacaktır. JSPS çağrı sürecine ilişkin bilgiye http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html web adresinden ve aşağıdaki irtibat bilgilerinden erişilebilir:

MS. NICHIKA TAKETANI

 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Bilateral Cooperation Division

International Program Department

5-3-1 Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083 JAPAN

T: +81-3-3263-1860

e-mail: kenkyouka13@jsps.go.jp

https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html

 

 

 

[1] ÖNEMLİ UYARI: Sistemde yaşanabilecek yoğunluklar düşünülerek başvuruların son gün ve son saate bırakılmaması önerilmektedir. Başvuru tarih ve saatinden sonra sistem tekrar açılmayacaktır.