TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2019-2020 yıllarında desteklenmek üzere yeni bir ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. 2516 kodlu bu yeni programa başvurular 1 Ağustos 2018’den itibaren alınmaya başlanmış olup, son başvuru tarihi 28 Eylül 2018’dir.

 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Güney Koreli araştırma kuruluşunda/üniversitede çalışan araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. Çağrıya Biyo/Yaşam Bilimleri, Malzeme (nano-malzeme dahil), BİT (Büyük Veri/Nesnelerin Interneti/Yazılım), Çevre/Enerji (Yenilenebilir Enerji dahil) ve Akıllı Şehirler alanlarından başvurular alınacaktır.

Çağrı kapsamında, Türkiye’deki proje ortaklarının TÜBİTAK’a, Güney Koreli proje ortaklarının ise NRF’e başvurmaları gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir. TÜBİTAK ve NRF kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Çağrı sonucunda, toplam 5 projenin fonlanması planlanmaktadır.

 

Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde gönderen taraf tüm seyahat masraflarını karşılamaktadır. Yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca TÜBİTAK 1001 Programı mali esasları çerçevesinde araştırma desteği de verilmektedir. NRF de Kore tarafına kendi kuralları çerçevesinde araştırma desteği sağlayacaktır. Her bir proje için yıl içinde bir yönden diğer yöne (Kore’den Türkiye’ye ya da Türkiye’den Kore’ye) yapılacak bilimsel ziyaretlerin toplam süresi 2 ayı geçmeyecektir.

 

TÜBİTAK- NRF İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortaklar proje başvurularını elektronik olarak 2516 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden 28 Eylül 2018 saat 17.00’a kadar* yapabilecektir. Islak imzalı belgelerin ise 5 Ekim 2018 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’nın aşağıdaki adresine posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Eksik başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

Çağrı metni için lütfen tıklayınız.

 

TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

 

Adres: TÜBİTAK Başkanlık
Tunus Caddesi No:80
06100 Kavaklıdere / Ankara

Tel: (+90 312) 298 14 16
E-posta: uidb@tubitak.gov.tr

 

NRF/MSIT Tarafına Başvuru Yapacak Kore Ekibi için İletişim Bilgileri:

 

MSIT Contact Information

Mr. Byoung Hyoun Cho (Deputy Director, Europe & Africa Cooperation Division)

Tel: +82 2-2110-2311

E-mail: 224e6970@korea.kr

 

Ms. In Suk Joo (Assistant Director, Europe & Africa Cooperation Division)

Tel: +82 2-2110-2317

E-mail:pig12@korea.kr

 

NRF Contact Information:

Ms. Seon AH LEE (Researcher, Europe & American Affairs Team)

Tel : +82 2-3460-5727

*ÖNEMLİ UYARI: Sistemde yaşanabilecek yoğunluklar düşünülerek başvuruların son gün ve son saate bırakılmaması önerilmektedir. Başvuru tarih ve saatinden sonra sistem tekrar açılmayacaktır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ile-kore-ulusal-arastirma-vakfi-nrf-ve-bilim-bilgi-ve-iletisim-teknolojileri-bakanligi-msit