Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı dördüncü çağrısı açıldı.

 

Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir. Türkiye ve Polonya’nın araştırma kuruluşları, üniversiteleri, araştırma enstitüleri ve KOBİ’lerinin yanında sanayileri arasındaki işbirliğinin de teşvik edilmesi hedeflenenler arasındadır.

 

Sunulacak ortak proje önerilerinde Türkiye’deki proje ortaklarının 2549 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Polonya’daki proje ortaklarının ise NCBR’nin istediği biçimde NCBR’ye başvuru yapmaları beklenmektedir.

 

TÜBİTAK ve NCBR, kendilerine iletilen proje önerilerini ortak değerlendirme formu kapsamında yine ortak olarak belirlenen kriterlere göre değerlendikten sonra, incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirecektir. Yürütülen bu ortak değerlendirme süreci sonrasında iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmeye hak kazanacaktır. Türkiye’den başvuran araştırmacılar için 720.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) olarak belirlenen proje başına destek üst limiti, Polonya’dan başvuran araştırmacılar için 850.000 PLN olarak belirlenmiştir.

 

Araştırmacılar, 28 Aralık 2019 tarihinde açılan; Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Enerji, Sağlık ve Gıda alanlarından projelerin kabul edileceği çağrıya 18 Mart 2020 saat 17:00’a kadar başvurabilecektir. Başvurular sadece e-imzalı olarak kabul edilecek olup e-imza süreçlerinin tamamlanması için olan son tarih 25 Mart 2020 saat 17:00’dir.

 

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru Adresi:

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

 

Çağrı Koordinasyonu:

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Tel: (+90 312) 298 18 61

Faks: (+90 312) 427 74 83

E-posta: uidb@tubitak.gov.tr

 

Polonya Tarafı İletişim Bilgileri:

NCBR – The National Centre for Research and Development

http://www.ncbr.gov.pl/en/

Nowogrodzka Str. 47a

00-695 Warsaw

Sorumlu Kişi: Ms. Karolina Janczykowska

Tel.: +48 22 39 07 293

E-mail: karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ile-polonya-ulusal-arastirma-ve-gelistirme-merkezi-arasindaki-ikili-isbirligi-cagrisi-acildi