Türkiye’de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla TÜBİTAK ile Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu iş birliği çerçevesinde ekosistem paydaşlarının potansiyellerinin ülkemiz gıda güvenliği hedeflerine ulaşma etkinliğinin artırılması ve birlikte başarma yaklaşımıyla ulusal tarımsal Ar-Ge kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla ortak öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları belirlenmiştir.

Tarım ve gıda alanında güncel öncelikli alan konuları ile ilişkili Ar-Ge faaliyetlerine, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında ek puan imkanı uygulanacaktır.

Söz konusu öncelikli alan konularına yönelik proje önerilerinin 15 Şubat 2021 tarihinde başvuruya açılan ve son başvuru tarihi 26 Mart 2021 olarak belirlenen 1001 Programı kapsamında sunulması mümkündür.

TÜBİTAK 2021 yılı öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları kapsamında tarım ve gıda alanında TÜBİTAK ve TAGEM işbirliği ile ortak belirlenen öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularına erişim için lütfen tıklayınız.