Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Pakistan Araştırma Vakfı (PSF) arasındaki Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı çerçevesinde, 2017 yılında açılan ortak proje çağrısı kapsamında toplam 10 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Desteklenmesine karar verilen projeler aşağıda yer almaktadır:

 

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Pakistan’daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Dr. Özgür Atalay              

Muhammad Dawood Husain

Giyilebilir Uygulamalar İçin Kumaş Bazlı Yumuşak Aktüatörler

Prof. Dr. Raşit Turan

 

Muhammad Usman

 

Development Of High Efficiency Bifacial Passivated Emitter Rear Totally Ion Implanted Crystalline Silicon Solar Cell

Prof. Dr. İsmail Ömer Yılmaz

 

Muhammad Hanif

 

Indus Havzası (Pakistan) Ve Pontitler (Turkiye) Deki Orta-Üst Kreatse Platform-Yamaç Karbonat/Kırıntılılarının Rezervuar Özellikleri Ve Kretase Pelajik İstiflerinin Kaynak Kaya Potansiyeli

Prof. Dr. Yusuf Özbel

 

Shumaıla Naz

 

İhmal Edilmiş Hastalıklardan Kutanöz Leishmaniasisin (Şark Çıbanı) Tanısına Yeni Ve Kombine Bir Yaklaşım

Prof. Dr. Alper İlki

 

Muhammad Masood Rafi

 

Standart Altı Betonarme Yapı Elemanlarının Deprem Performansı Ve Deprem Performansının İyileştirilmesi İçin Yeni Malzemelerin Kullanımı

Dr. Miray Çelikbilek Ersundu

 

Muhammad Junaid Amjad

 

Farklı Plazmon Geometrilerinin Nadir Toprak İyonu Takviyeli Metalik Nanopartiküllerin Üst Enerji Dönüşüm Verim Artışına Etkisinin İncelenmesi

Doç. Dr. Kerem Pekkan

 

Taqi Ahmad Cheema

 

Optimum Hemodinamik Performanslı Sağlam Çift Lümenli ‘Ecmo’ Kanül Dizaynı

Doç.Dr. Uğur Savaş Selamoğulları

 

Osman Hasan

 

Formal Analysis Of Protection Systems İn Smart Grids Using Probabilistic Model Checking

Doç. Dr. Perihan Binnur Kurt Karakuş

 

Jabir Husain Syed

 

Atık Elektrikli Elektronik Eşya Geri Kazanım Tesislerinden Kaynaklı Bazı Kalıcı Organik Kirletici (Kok) Ve Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması

Dr. Ali Osman Beldüz

 

Samıullah Khan

 

Doğal Ürünleri Modifiye Ederek Kanseri Önleyici Potansiyellerini Arttıracak Özgün ß-Glukosidaz Tasarımı

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-psf-pakistan-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi