Türkiye’de başta üniversiteler olmak üzere pek çok araştırma kurumu ve araştırmacı TÜBİTAK ULAKBİM’in kurduğu bilişim altyapılarını ve sağladığı bilgi kaynaklarını kullanıyor. Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı, Ulusal Akademik Ağ, DergiPark, TR Dizin, Ulusal Toplu Katalog, Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı, ULAK Bulut, Türkiye Akademik Arşivi bunlardan sadece bazıları.

Verdiği hizmetlerle kullanıcılarına eşsiz imkânlar sağlayan TÜBİTAK ULAKBİM, üniversitelerin bu hizmetlerden faydalanma durumları ile buna bağlı performans göstergelerini, her bir üniversite için özel olarak hazırlanmış şekilde “veri.ulakbim.gov.tr” üzerinden paylaşıma sundu. Portalda, üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası atıf dizinleri üzerinden bilimsel yayın performansları sayısal verilerle yayınlandı.

Portal, üniversitelerimizdeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası dergilerdeki yayın ve atıf sayıları, TÜBİTAK destekli proje sayıları, DergiPark’ta editörlük ve hakemlik yapan araştırmacı sayıları gibi birçok veriyi kullanıcıların bilgisine sunarken üniversitelerimizin yayın güçlerini de ortaya koymuş oldu.

Üniversitelerin Kazanımları Neler?

Üniversiteler, ULAKBİM'in verdiği bilişim altyapılarını kullanarak;

 • Ücretsiz internet altyapısından,
 • Yüksek performanslı hesaplama ve depolama alanlarından,
 • Ücretsiz ULAK Bulut altyapısından faydalanabiliyorlar.

Ayrıca, ULAKBİM'in sağladığı bilgi kaynakları ile aşağıdaki hizmetlerden de yararlanılıyor:

 • Üniversiteler, uluslararası önde gelen yayınevlerinin bilimsel yayınlarına ücretsiz olarak erişebiliyor.
 • Araştırmacılar yapmış oldukları bilimsel yayınlar için teşvik alıyorlar.
 • Akademik dergiler, uluslararası standartlarda altyapıya sahip DergiPark barındırma hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyor.
 • TR Dizine giren akademik dergiler akademik yükseltmelerde puan kazanıyor.
 • Araştırmacıların, dergilerin ve üniversitelerin ulusal akademik performansları ölçülüyor.
 • Ulusal bilimsel yayınlar, ULAKBİM altyapısı ile tüm dünyadaki araştırmacıların hizmetine sunuluyor.
 • Uluslararası yayınlar, ülke ve kurum performanslarına göre analiz ediliyor.
 • Üniversitelerin kütüphane kaynakları “Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Sistemi” üzerinden kullanıma sunuluyor.
 • Üniversitelerin kütüphane koleksiyonları “Ulusal Toplu Katalog” ile ülke genelinde paylaşıma açılıyor.
 • ULAKBİM'in zengin süreli yayın koleksiyonu, “Ulusal Belge Sağlama Hizmeti” ile araştırmacılara ulaşıyor.

Akademik bilgi hizmetleri süreçlerinde yetkin bir kurum

TÜBİTAK ULAKBİM, kuruluşundan bu yana sunduğu bilgi hizmetleri ve kurduğu bilişim sistemlerinin yanı sıra uluslararası iş birlikleri ve deneyimli çalışmaları sayesinde Türkiye’de bu alanda yetkin bir kurum olarak hizmet veriyor. TÜBİTAK çatısı altında fon sağlayıcı rolü bulunan ULAKBİM, kullandığı bilgi teknolojileri sayesinde yeniliklere de öncülük ediyor.

TÜBİTAK ULAKBİM farkındalığı ve üniversitelerin kazanımları

Her bir üniversitenin kazanımlarının paylaşılması ile ulusal kapsamda hizmetler yürüten TÜBİTAK ULAKBİM farkındalığının artırılarak hizmetlerin daha etkili kullanılması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra bu konuda sıkça gelen sorulara verilecek cevapların da ortak bir alandan paylaşılması sağlanıyor.

Veriler güncellenerek farklı formatlarda paylaşılmaya devam edilecek

TÜBİTAK ULAKBİM her gün değişen ve zenginleşen veri sistemlerini analiz ederek güncel verileri  “veri.ulakbim.gov.tr” adresi üzerinden kurumların ve araştırmacıların hizmetine sunmaya devam edecek.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ulakbim-veri-portali-hizmete-girdi