Avrupa Birliği’ne üyelik öncesinde aday ülkeleri Avrupa yapısal fonlarına hazırlamak ve uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accesion Assistance-IPA) kapsamında TÜBİTAK tarafından yürütülen “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye” (Turkey in H2020) projesinin Cities of the Future 2017 uluslararası proje pazarı etkinliği 26-27 Ekim 2017 tarihinde Brüksel/Belçika’da düzenlendi. TÜBİTAK, Turkey in H2020 projesi  ile Türk Araştırmacılarının ve sanayi temsilcilerinin AB Çerçeve Programları’na katılımını artırmayı hedefliyor. Bu anlamda  Cities of the Future 2017  etkinliğinde, ilgili teknoloji alanlarında Türkiye ve AB arasındaki mevcut işbirliklerini kuvvetlendirmek, yeni işbirliği fırsatları yaratmak ve Avrupa’daki başarılı proje sahiplerini Türkiye’deki katılımcılarla buluşturmak amaçlandı.

Cities of the Future 2017 proje pazarına, Türkiye ve Avrupa’dan Döngüsel Ekonomi (Circular Economy), Hammadeler ve Su, Enerji Verimli Binalar (Energy Efficient Buildings), Akıllı Enerji Sistemleri ve Tüketiciler (Smart Energy Systems and Consumers),  Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler (Smart and Sustainable Cities), Avrupa Çevre Dostu Araçlar Girişimi (Green Vehicles), Otonom Karayolu Ulaşımı (Automated Road Transport), Büyümeye Yönelik Ulaşım (Mobility for Growth), Geleceğin Fabrikaları (Factories of the Future), Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri (SPIRE) alanlarında uzman 300’e yakın araştırmacı, akademisyen ve sanayi temsilci katılım sağladı. Sözkonusu etkinliğin kapsadığı alanların Ufuk2020 Programı içerisindeki toplam bütçe payı yaklaşık 20 Milyar Avro. Dolayısıyla, Türkiye Araştırma Alanı paydaşları için son derece önemli.

 

Açılış konuşmalarının TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin ve Türkiye Cumhuriyeri Brüksel Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk KAYMAKÇI’nın yaptığı etkinlik kapsamında, Avrupa Komisyonu’ndan ilgili teknoloji alanlarının sorumlularının konuşmalarıyla başlayan eş zamanlı çalıştaylarda, söz konusu teknolojik alanlar özelinde Avrupalı ve Türk araştırmacılar proje önerileri sundular. Ayrıca katılımcılar, karşılıklı işbirliği olanaklarını değerlendirmek ve proje önerilerini ayrıntılı tartışmak için 500’ün üzerinde birebir görüşme yapma fırsatı buldular.