TÜBİTAK’ın yayımladığı akademik dergilerden Turkish Journal of Biology, PubMed’e girdi. Turkish Journal of Biology, TÜBİTAK’ın yayımladığı akademik dergiler arasında Turksih Journal of Medical Science’dan sonra PubMed’e giren ikinci dergi oldu.

İlk kez 1996’da hizmet vermeye başlayan PubMed, sağlık ve yaşam bilimleri alanında tüm dünyada yaygın şekilde kullanılan açık erişimli bir kaynak. PubMed’in toplamda 28 milyonun üzerinde alıntısı bulunuyor ve bu alıntıları MEDLINE, PubMed Central (PMC) ve NCBI Bookshelf adlı veritabanlarından çekiyor. Bu veritabanlarından bazıları yalnızca makale özetlerine ulaşım sağlarken, bazı veritabanları üzerinden ise yayınların tam metinlerine de ulaşılabiliyor. Dergilerin kapsamlı veritabanlarında taranabilmesi içeriklerinin geniş bir araştırmacı kitlesine ulaşması anlamına geliyor. Böylece okunurluğu artan dergilerde çıkan yayınların başka yayınlarda atıf gösterilme olasılığı da artıyor. Atıf oranlarının artması ise dergiye sunulan makale kalitesinin artmasında önemli bir etken. TÜBİTAK Turkish Journal of Biology’nin de PubMed’e dahil olmasıyla birlikte dünyanın her yerinden araştırmacılar, Turkish Journal of Biology’de yayımlanan makalelerin tam metinlerine PubMed Central yoluyla ulaşabilecek.

TÜBİTAK 25 yıldır bilim insanlarının akademik çalışmalarını bilim dünyasıyla buluşturan hekemli bilimsel dergiler yayımlıyor. Araştırma kültürünün geliştirilmesini ve bilginin akademik dünyaya hızla yayılmasını amaçlayan bu yayınlar, farklı disiplinlerden 12 adet hakemli bilimsel dergiden oluşuyor. Dergiler SCI-E ve PubMed de dahil olmak üzere birçok önemli indeks tarafından taranıyor.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkish-journal-of-biology-pubmedde