Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (European Cooperation in Science and Technology-COST) Kuruluşu COST üyesi ülkelerin COST katılım 2019 istatistiklerini açıkladı. Türkiye, 2019 yılı boyunca yürürlükte olan tüm COST Aksiyonları’nın %86’sında yer alarak bu alanda ciddi bir gelişme kaydetti. Türk araştırmacılara aktarılan bütçe oranında da büyük artış görüldü. 2018 yılında COST Kuruluşu toplam fon bütçesinin %2,6’lık kısmına tekabül eden 735.000 Euro Türkiye’ye aktarılmışken 2019 yılında toplam bütçenin %3,1’ine tekabül eden 992.000 Euro’nun COST faaliyetleri kapsamında görevli  Türk araştırmacılara aktarıldığı görüldü. Tüm COST Aksiyonu faaliyetleri kapsamında desteklenen Türk araştırmacıların sayısında da büyük artış sağlandı. 2018 yılında desteklenen toplam Türk araştırmacı sayısı 537 iken 2019 yılında bu sayının %22 artış ile 653’e ulaştığı kaydedildi. Bu kapsamda, Türkiye tüm istatistiklerde en büyük gelişmeyi gösteren COST üyesi ülke olarak önemli bir başarıya imza attı.

COST Nedir?

COST 1971 yılında kurulmuş olup; Avrupa çapında alanlarında uzman bilim insanlarını çalıştıkları alan özelinde COST Aksiyonu adı verilen uluslararası bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Türkiye COST’un kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Araştırmacılara sadece ağ desteği vermesi açısından alanındaki en önemli yapı COST’tur. Bu mahiyette Türk araştırmacıların çalışıyor oldukları alanlardaki uluslararası uzman araştırmacılar ile bir araya gelmeleri ve AB Çerçeve Programı Projeleri başta olmak üzere Türkiye’ye önemli getirileri olacak uluslararası projelere katılım sağlayacak konsorsiyumlara ulaşmaları açısından COST son derece önemli fırsatlar sunmaktadır. COST Kuruluşu COST Aksiyonlarına aktardığı bütçenin tamamını UFUK2020 programından almakta olup Çerçeve Programlara aktarılan katkı paylarının geri dönüşü açısından Türkiye’nin COST üyeliği ve COST programlarındaki başarısı büyük önem arz etmektedir.

COST Kuruluşu’nun koordinasyonu TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Tüm bilim insanlarımızın COST ile ilgili konularda sürekli iletişim kurabileceği COST TÜBİTAK ulusal irtibat noktası, devamlı güncellenen TÜBİTAK COST Web Sitesi ve COST imkanlarına dair farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen COST Bilgi Günleri (2015-2020 yılları arasında ülke çapında toplam 48 Bilgi Günü düzenlenmiştir) ile Türkiye’nin COST başarısının artarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkiye-cost-katilim-istatistiklerinde-en-buyuk-gelismeyi-gosteren-ulke-oldu