Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çağrısı adil ve sürdürülebilir bir toplumsal geçişin sağlanmasına yönelik araştırma ve inovasyonun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Desteklenecek projelerin Yeşil Mutabakat ana öncelikleri doğrultusunda somut ve görünür sonuçları hızlı şekilde vermesi beklenmektedir. Bu nedenle açılacak çağrının aşağıdaki alanları desteklemesi öngörülmektedir:

  • Pilot uygulamalar, demonstrasyon projeleri ve yenilikçi ürünler
  • Yeşil ve dijital dönüşümün daha iyi yönetilmesi için inovasyon
  • Sosyal ve değer zinciri yeniliği

Mevcut pandemi ile ilgili olarak, çağrının yeşil ve dijital alanlardaki kalkınmaya;  tarım, biyolojik çeşitlilik, yenilenebilir enerji kaynakları, temiz ulaşım ve döngüsel endüstrinin modernizasyonu gibi toplumsal sorunlara katkı vermesi planlanmaktadır.

Yukarıda bahsedilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu yaklaşık 1 milyar Avro bütçeli bir çağrı programı üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda 11 öncelikli alan altında 20 konu başlığı belirlenmiştir. İlgili çağrı Ufuk2020 Programı altında desteklenecek olup, Türk kuruluşlar çağrılardan yararlanabileceklerdir.

Çağrı başlıklarının son haline getirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu anket yayınlamıştır. Anket kapsamında paydaşların ilgilendikleri alan özelinde görüşlerini iletmeleri beklenmektedir. Alan özelindeki anketlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

İlgili anketlere görüş iletilmesi için son tarih 3 Haziran 2020’dir. Anket çıktıları göz önüne alınarak çağrı programının Eylül ortasında yayımlanması ve çağrı başvuruları için son tarihinin Ocak 2021 olması beklenmektedir.

İlgili habere yönelik detaylı bilgi için sayfasını ziyaret edebilirsiniz.