Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) Avrupa Araştırma Alanı’yla (ERA) bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’nin Ulusal Avrupa Araştırma Alanı Yol Haritası hazırlanmıştır. İlgili yol haritasının, aşağıdaki öncelikler doğrultusunda Türkiye’nin araştırma ve inovasyon kapasitesini geliştirerek, araştırmacıların dolaşımını ve Avrupa Birliği ile araştırma işbirliklerini güçlendirmesi hedeflenmektedir.

 1. Daha etkili ulusal araştırma sistemleri
 2. Ulus ötesi işbirliği ve rekabet (ulus ötesi işbirliklerinin & araştırma altyapılarının planlanması ve uygulanması)
 3. Araştırmacılar için açık bir iş piyasası
 4. Araştırmada cinsiyet eşitliği
 5. Bilimsel bilgiye erişim, bilginin uygun dağılımı ve transferi
 6. ERA’nın uluslararası boyutunun güçlendirilmesi

Türkiye’nin ERA Yol Haritası, aşağıdaki gelişmelerin çıktıları ve paydaşların katkıları üzerine kurulmuştur:

 • Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri Konferansı, 8 – 9 Ekim 2015, Ankara
 • ERA önceliklerine yönelik gerçekleştirilen çalıştaylar,  6 Kasım 2016, Ankara
 • Türkiye – Avrupa Araştırma Alanı işbirliği oluşturma toplantısı, 24 Kasım 2016, Brüksel
 • Türkiye – Avrupa Araştırma Alanı işbirliği oluşturma 2. Toplantısı, 16 Kasım 2017, İstanbul
 • ERA İlerleme Raporu, Türkiye, 2016

Yol Haritası dokümanına sayfasından ulaşabilirsiniz.