İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) ortaklığında, COVID-19 salgını konulu ortak araştırma ve teknoloji transferi çalışmalarına fon sağlamak amacıyla yeni bir proje çağrısı açıldı. Söz konusu çağrı kapsamında, IsDB Üye Ülkelerinden teknoloji uzmanları ve araştırmacılar, farklı ülkelerden iki gruptan oluşacak şekilde COVID-19 konulu ortak bir araştırma işbirliği kurmaya davet edilmektedir.

Çağrı kapsamında katılımcılar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, COVID-19’a yönelik aşağıdaki gibi konularda araştırma ve yenilik projesi önerileri sunabileceklerdir:

  • COVID-19 Epidemiyolojisi
  • COVID-19’un sonuçlarıyla başa çıkmak
  • COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili bölgesel çalışmalar
  • Olası virüs kaynaklarının tanımlanması: Yeni zoonotik hastalıkların önlenmesi
  • HIV, SARS, MERS, COVID-19: Türlerin sıçramasından kaynaklanan enfeksiyonlar hakkında öğrenilecek dersler
  • Viral hastalığın evrimi: Hayvandan insana ve insan virüsü türlerinin mutasyonları
  • Ortaya çıkan herhangi bir bulaşıcı hastalığa acil Ar-Ge yanıtı geliştirmek
  • Viral salgınlarda teşhis ve terapötiklerin keşfi ve geliştirilmesi
  • Viral enfeksiyonlarla mücadele: Doğru zamanlı veri toplama ve gelecekteki salgınlara hazırlık
  • Uzaktan teşhis ve tedavi

Program kapsamında yılda bir ortak proje seçilecek olup, araştırma grubu başına 50.000 ABD Dolarına, ortak proje için ise 100.000 ABD Dolarına kadar destek sağlanabilecektir. Çağrı çerçevesinde sunulacak fon, bilimsel ekipman ve sarf malzemeleri satın almak ve iki katılımcı kurum arasında bilim adamlarının seyahat ve uzaktan çalışmasını desteklemek için kullanılabilecektir. Bunun yanında sağlanacak destek, gerekçelendirildiği takdirde, saha çalışması ile ilgili giderleri de kapsayabilecektir. 

Son başvuru tarihi 4 Haziran 2020 olan çağrının detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

https://twas.org/node/14726/

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/twas-ve-isdb-isbirligiyle-covid-19-konulu-proje-cagrisi-acildi