Avrupa Komisyonu “Seamless Authentication for all” isimli bir Ufuk 2020 İnnovasyon Ödülü çağrısı açmıştır.

İlgili ödül çağrısı kapsamında kullanıcı ve veri güvenliğini temel alan; kullanımı ve maliyeti makul metodolojiler kapsanmakta olup birinciye 2.8 Milyon Avro; diğer iki başarılı proje sahibine sırası ile 700.000 Avro ve 500.000 Avro olmak üzere toplamda 4 Milyon Avro ödül sunulmaktadır.

Bu çağrı kapsamındaki başvurular 27 Eylül 2018 tarihine kadar yapılabilmekte olup bu çağrı özelinde genel bilgi için lütfen tıklayınız.

Başvuru koşullarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize saygılarımızla sunulur.

Sorumlu kişi:

Selcen Gülsüm ASLAN ÖZŞAHİN

Horizon 2020 – Secure societies,

National Contact Point

EU Framework Programmes National Coordination Office

TÜBİTAK

T +90 312 298 1777

ncpsecurity@tubitak.gov.tr