Değerli Araştırmacılarımız,

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening Participation) Alanı 2018-2020 Çalışma Programı yayınlanmıştır. Bu alan, Ufuk2020 ana bileşenlerine ek olarak Türkiye’nin de önemli bir parçası olduğu Avrupa Araştırma Alanı bölgelerinin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarını desteklemekte olup;  AB Üye ülkeleri ile Türkiye gibi Asosiye ülkelerde bulunan araştırma merkezleri arasında Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmayı ve merkezler arası aktif işbirliği ağları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı 2018 yılı çağrıları, Takım Oluşturma (Teaming)-2. Aşama, Mükemmel Araştırmacı Davet Etme (ERA Chairs) ve Eşleştirme (Twinning) başlıkları altında başvuruları kabul etmektedir. Bahsi geçen çağrılar 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle açılmış olup, 15 Kasım 2018’e kadar başvuruları kabul edecektir.

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening Participation) Alanı 2018-2020 Çalışma Programı’na ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Bu çağrılardan Takım Oluşturma (Teaming)- 2. Aşama; geçmiş yıllarda Takım Oluşturma (Teaming) çağrısı kapsamında desteklenen projelerin devamı niteliğindeki projelere yönelik olup daha önce desteklenmiş projesi olmayan araştırma gruplarının başvurusuna açık değildir.

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi programı özelindeki sorularınızı ncpwidening@tubitak.gov.tr  adresi aracılığı ile bizlere iletebilirsiniz. 

Sorumlu Kişi:

Selcen Gülsüm ASLAN ÖZŞAHİN

Ufuk 2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi 

Kıdemli Ulusal İrtibat Noktası

TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

T +90 312 298 1777