Ufuk 2020 Programı ERC Proof of Concept çağrısında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Külah’ın OPERA isimli projesi 150.000 Avro ile fonlanmıştır. Proje kapsamında kendi enerjisini üretebilen işitme cihazının pazara kazandırılması için ilk adımların atılması beklenmektedir. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi ERC’nin ana sayfasında ve haber bülteninde örnek projeler arasında yer almıştır.  Habere buradan ulaşılabilir. 

Avrupa Araştırma Konseyi (Europen Research Council  (ERC) öncül araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirmekte ve özellikle çok disiplinli, disiplinlerarası, yeni fikirler ve alışılmadık inovatif yaklaşımlar içeren projeleri desteklemektedir. Proof of Concept (Kavram Kanıtı) çağrıları kapsamındaki fonlar, ERC tarafından daha önce desteklenen baş araştırmacıların ERC fonlarına ek olarak, projelerin ticari/sosyo-ekonomik potansiyelini doğrulayacak, fikirlerinin ticarileşmesine katkıda bulunacak ilave çalışmalar için verilmektedir.

Prof. Dr. Haluk Külah ERC 2015 Consolidator Grant çağrısında desteklenen FLAMENCO isimli projesinde tamamen vücut içinde yer alabilen, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) tabanlı, kendi kendini yöneten koklear implant teknolojisi üzerinde çalışmak için ERC tarafından 2 Milyon Avro ile desteklenmiştir.  PoC çağrısı kapsamında desteklenen projesi ile bahsekonu işitme cihazının pazara kazandırılması için ilk adımların atılması beklenmektedir.