Fraunhofer kuruluşu tarafından Ufuk2020 Güvenli Toplumlar 2020 çağrıları altında açık olan ” SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe” başlığına proje önerisi hazırlanmaktadır. Proje için belediye ortağı kuruluş aranmaktadır.

Projede toplu taşıma sistemlerine yönelik gerçekleşebilecek bir saldırı sonucunda sistemde yaşanacak problemler ve bu problemlerin diğer kritik alt yapılara olası etkilerine yönelik kullanım senaryosu hazırlanması ve kullanım senaryosunun demonstrasyonunun yapılması beklenmektedir. Projede yer almak isteyen belediyelerin Niyet Beyanı dokümanını doldurarak ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.