AB Ufuk2020 Programı, teknoloji alanında çalışan araştırmacılar ile sosyal bilimciler ve temel bilimcileri birarada çalışmaya yönlendiren yapısıyla kendine özgüdür. Bu kapsamda, sosyal bilimlerin barındırdığı sosyoloji, ekonomi, tarih, kültür çalışmaları, hukuk ve etik gibi farklı disiplinerde çalışan araştırmacıların da başvurabilecekleri pek çok farklı alan bulunuyor.

Bahsi geçen ortak alanları somutlaştırmak amacıyla, Ufuk2020 Programı Ulusal İrtibat Noktaları tarafından Sosyal Bilimciler için hazırlanan kılavuz niteliğindeki çalışma için lütfen tıklayınız.