Sizleri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen çevrimiçi Genel Bilgilendirme Etkinliği’ne davet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Etkinlik; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi” kapsamında gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, Ufuk Avrupa Çerçeve Programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Yapısı ve 2021-24 Stratejik Planı hakkında bilgi edinmek isteyen katılımcıları hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Etkinlik, Ufuk Avrupa’nın üç ana bileşeninden ikincisi olan Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet bileşeni altında yer alan “Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite” kümesi 2021-2022 yılları Çalışma Programı (Work Programme) kapsamındaki Mobilite konuları (Ulaşım Modlarında Temiz ve Rekabetçi Çözümler, Emniyetli, Dirençli, Akıllı ve Entegre Ulaşım Sistemleri) üzerine odaklanmaktadır. 

Genel Bilgilendirme Etkinliği; Ufuk Avrupa’nın Yapısı ve 2021-24 Stratejik Planı’na ek olarak, çalışma programı kapsamındaki anahtar stratejik oryantasyonları, beklenen etkileri ve ilgili çalışma programı hedeflerini tanıtmak üzere düzenlenecektir. Ayrıca, yeni Teklif Şablonu dahil olmak üzere Ufuk Avrupa Çağrı ve Teklif Belgelerini de kapsayacaktır.

Etkinlikte gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Mobilite alanında Ufuk Avrupa Programı Stratejik Planı’nın temel kavramlarını anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış olup, özellikle Küme 5’in, 5. ve 6. Hedeflerine odaklanacaktır:

  • Hedef 5- Ulaşım Modlarında Temiz ve Rekabetçi Çözümler (sıfır emisyonlu kara ve deniz yolu araçları, havacılık, temiz ulaşım),
  • Hedef 6- Emniyetli, Dirençli, Akıllı ve Entegre Ulaşım Sistemleri (bağantılı ve kooperatif mobilite, çok modlu ulaşım, lojistik, ulaşım emniyeti)

 

2 Haziran 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek ve saat 13:50de çevrim içi kayıt ile başlayacak olan bu etkinliğe yönelik kayıt için lütfen tıklayınız.

 

 *Etkinliğin giriş bilgileri sadece kayıt işlemini gerçekleştirmiş ilgililerle paylaşılacağından ötürü, etkinliğe yönelik kaydınızı formda yer alan tüm bilgiler kapsamında eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız beklenmektedir. Kayıt işlemini gerçekleştiren ilgililerle, etkinlik tarihinden üç gün önce etkinliğe giriş için gerekli tüm bilgilendirmeler paylaşılmış olacaktır.

Etkinliğe dair daha fazla bilgi almak için, teknik destek projesi ekibiyle k.gungor@idi.ie ve/veya t.eryilmaz@idi.ie e-posta adresleri vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Etkinlikte görüşmek dileğiyle!

 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleşen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ve ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu “Ufuk 2020’de Türkiye Faz -II” adlı Teknik Destek Projesinin amacı, Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programına yönelik proje yazma eğitimleri, proje pazarı etkinlikleri, ulusal danışma grubu toplantıları ile farkındalığı artırmaktır. Daha fazla bilgiye www.turkeyinh2020.eu web sitesinden ulaşılabilmektedir.