Bursatto – TÜBİTAK işbirliğinde Horizon Europe Bilgi Günü Etkinliği düzenlendi. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Kurt, AB Çerçeve Programları Müdürü Dr. Mehmet Ufuk Atay, EIC Ulusal İrtibat Noktası Uzmanı Merve Diyar’ın konuşmacı olduğu olduğu etkinlikte Ufuk Avrupa ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları tanıtıldı.

Etkinlik açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Kurt, Bursa Teknik Üniversitesi’nin hem üniversite hem Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile bölgedeki sanayi paydaşlarıyla işbirliğini artırmak üzere çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. 2010’da kurulmuş genç bir teknik üniversite olarak, 444 akademik personeli, 7500 öğrencisi ve 50’si lisansüstü 96 akademik programı ile 104 ar-ge projelerinin bulunduğunu ve 27 milyon liralık dış kaynak oluşturduklarını belirten Kurt, “Bursatto olarak 30 ayda 300’e yakın faaliyet gerçekleştirdik. TÜBİTAK 2244 doktora programı birincisi ve güçlü sanayi işbirlikleri olan üniversitemiz Ufuk Avrupa Programı kapsamında her türlü tanıtıcı faaliyet ve işbirliğine açıktır .” ifadelerinde bulundu.

Ufuk Avrupa Çerçeve Programları hakkında bilgi veren AB Çerçeve Programları Müdürü Ufuk Atay, “Dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve Yenilik programı olan AB Çerçeve Programları ile bilimsel araştırma, teknolojik geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi ve buna bağlı olarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor. Özellikle üretilen bilginin topluma yansıması ve toplumun bundan faydalanması öngörülüyor.” dedi. Programlardan yararlanma hususunda istenilen aşamaya henüz gelinmediğini vurgulayan Atay, “ Aralık 2020 itibariyle koordinatör sayımız üç katına çıkmış durumda. İçinde çok sayıda ülkeden kuruluşun olduğu projeleri Türk araştırmacılarımız koordine ediyor. Fakat Avrupa kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında daha çok yol kat etmemiz gerektiğini görüyoruz. Bunun için programlardan yararlanmayı bir kültür haline getirmeliyiz.” diye konuştu. Ufuk 2020’nin sona erdiğini hatırlatan Atay, yeni dönemde disiplinler arası projelere ağırlık verileceğini belirtti.

AB Çerçeve Programlarının öncelikleri, yenilikleri, burs ve dolaşım destekleri, küme içerik ve kapsamları hakkında detayları aktaran Atay’ın sunumunun ardından EIC Ulusal İrtibat Noktası Uzmanı Merve Diyar EIC Yapısı hakkında bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi. EIC’nin 2018’de yapılandırılmış bir konsey olduğunu aktaran Diyar, konseyin radikal inovasyonları ve bunların pazara taşınmasına yönelik faaliyetleri desteklemek üzere kurgulandığını ifade etti.