Avrupa Komisyonu, yeni koronavirüs varyantları ile mücadele edebilmek için aşıların adaptasyonunu, üretimini ve araştırma verilerinin paylaşımını desteklemek amacıyla Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi ve Araştırma Altyapıları alanları kapsamında 13 Nisan 2021 tarihinde çıktığı çağrının kapanış tarihi 6 Mayıs 2021 tarihinden 11 Mayıs 2021 Salı Günü 17:00’ye kadar (Brüksel saati) uzatıldı.

Çağrı açılışı: 13 Nisan 2021

Çağrı Yeni Kapanış Tarihi: 11 Mayıs 2021

İlgili çağrılar kapsamında 123 Milyon Avro hibe verilecektir. Türkiye’de yerleşik araştırmacıların bu çağrılara başvurmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Proje başvusu yapmak için en az biri AB üye ülkesinden olmak üzere 3 farklı üye/asosiye ülkeden 3 farklı tüzel kişiliğin bir araya gelerek bir konsorsiyum oluşturmaları gerekmektedir. 

Genel bilgileri içeren Çağrı Programı

Araştırma Altyapıları Çağrı Programı

Sağlık Kümesi Çağrı Programı

Ufuk Avrupa’da başarılı bir proje sunmak için webinar kaydı