Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi dahilinde, 7 Nisan 2021 tarihinde 150’den fazla Zoom ve 25 YouTube katılımcısının iştiraki ile çevrimiçi olarak Ufuk Avrupa Enerji Alanı (Küme 5) Bilgi Günü Etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, TÜBİTAK Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi Koordinasyon Birimi Sorumlusu Sayın Çağrı Yıldırım’ın açılış konuşması ile başladı. Sayın Yıldırım, etkinliğin öneminden bahsederek, Ufuk Avrupa Programının yapısı ve Enerji Alanı Küme 5 ile ilgili konulara değindikten sonra, Ufuk 2020 Programı kapsamında Türkiye’deki başarılı örneklerden ve Türkiye’deki paydaşların faydalanabileceği linklerden de bahsederek sözü, oturumu başlatması üzere, Birleşik Krallık, Ufuk2020 Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktası Helen Fairclough’a devretti.  

Helen Fairclough, genel çerçevede Ufuk Avrupa Programı’nın 2021-2024 Stratejik Planı ile ilgili bilgi verdikten sonra temel stratejik yönlendirmeler, beklenen etkiler, Ufuk Avrupa’daki yeni yaklaşımlara değindikten sonra Ufuk Avrupa’nın Ufuk 2020’den farklılıkları ile ilgili bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinliğin ikinci oturumunda R2M temsilcisi Juan Manuel Espeche, Ufuk Avrupa Çağrısı ve Teklif Dokümanları ile ilgili değerli bilgileri paylaştı. Soru – Cevap bölümünden sonra Juan Manuel Espeche üçüncü oturumda Küme 5 Hedefleri ve Enerji alanına yönelik çağrılar kapsamında bilgilendirmelerde bulundu.

Bilgilendirme etkinliğinin son oturumunda, koordinatörlüğünü yaptığı Ufuk 2020 Programı Enerji alanı altında fonlanan ECO-Cube projesinin koordinatörlüğünü yapan Lande Rack Cabinet temsilcisi Çağatay Yılmaz başarı hikayesi sunumu yaptı. Etkinlik, Sayın Yılmaz’ın sunumunun ardından gerçekleşen bir Soru-Cevap oturumuyla sona erdi. Etkinlik süresince konuşmacılar tarafından oylama ve anketler için interaktif etkinlik uygulaması kullanıldı.

NOT: Etkinlikte gerçekleşen sunumlara ve etkinlik kaydına erişmek için  https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020566000-GIT-6-HE-Climate-Energy-Mobility-Cl-5- adresini ziyaret edebilirsiniz.