Değerli Araştırmacılar,

7. Çerçeve Programı ve Ufuk2020 Programı’nda da olduğu gibi, Ufuk Avrupa Programı’nda da projeler bağımsız hakemler tarafından değerlendirilecektir. Hakemlik kaydınızı yaptırarak siz de dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge Programı’nın projelerini değerlendiren hakemlerden biri olabilirsiniz!

Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu tarafından, 2021-2027 dönemi için hakemlik duyurusu yayımlanmıştır.

Komisyon, “Funding and Tenders Portal” üzerinden duyurulan  AB fon ve ihalelerinin yürütülebilmesi için, hakem değerlendirmesine ihtiyaç duymaktadır. Hakemlerden aşağıda belirtilen hususlarda katkı beklenmektedir:

  • Fon başvurularının değerlendirilmesi (ihaleler dahil)
  • Proje ve sözleşmelerin izlenmesi
  • Özel konularda görüş ve tavsiyeler

Hakemlere verilen görevler, her türden değerlendirme, izleme ve tavsiyeleri içerebilir (örneğin, uygulamalar, değerlendirme prosedürlerini gözlemleme, proje incelemeleri, koçluk faaliyetleri, etik kontroller ve denetimler vb. dahil incelemeler).

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2021-2027 Hakemlik Duyurusu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

ÖNEMLİ NOT:

7. Çerçeve Programı veya Ufuk2020 Programı’na yönelik olarak Avrupa Komisyonu’nun hakemlik veritabanına halihazırda kayıt yaptırmış olan hakem adaylarımızın, Ufuk Avrupa Programı için yeniden hakemlik kaydı yaptırmalarına gerek yoktur. Bu hakem adaylarımızın hakemlik profillerini Ufuk Avrupa Programı’na uygun olacak şekilde güncellemeleri tavsiye edilmektedir.