Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro’luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ufuk Avrupa bileşenleri altında yer alan küme, alan ve misyonlarda 2021 yılı çağrıları 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrı duyurularına Avrupa Komisyonunun Fonlama ve İhale Portalı üzerinden çağrı sayfasındaki arama motoru ve ilgili filtreler kullanılarak erişilebilir.

Çağrı kapsamında yayınlanan çalışma programları ve diğer referans dokümanları incelemek için lütfen tıklayınız.

Çağrılar özelinde ayrıntılı bilgi almak üzere Ulusal İrtibat Noktaları ile iletişime geçmek için tıklayınız.

Ufuk Avrupa Nedir?

Ufuk Avrupa Programın amaçları;

  1. Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
  2. Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
  3. Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın bütünü için uygulanacaktır.

Ufuk Avrupa Programı yapısı aşağıda sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufuk Avrupa Programı kapsamında, AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dâhilinde değerlendirilebilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar karşı karşıya olduğumuz zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Komisyon tarafından belirlenen 5 misyon aşağıda belirtilmektedir.

  • Kanser Misyonu: Conquering Cancer: Mission Possible
  • İklim Değişikliği Misyonu: Accelerating the transition to a climate prepared and resilient Europe
  • Okyanus ve Sular Misyonu: Regenerating our Ocean and Waters
  • İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu: 100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for the citizens
  • Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu: Caring for Soil is Caring for Life