Horizon Europe National Contact Points Bridge2 HE ağı tarafından 9 Temmuz 2021 tarihinde, Ufuk Avrupa Küme 6 alanındaki gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre konularına odaklanan Proje Pazarı Etkinliği düzenlenmektedir.

Etkinliğin temel hedefi Ufuk Avrupa Küme 6’da yer alan çağrılara başvurmayı planlayan ilgili paydaşların bir araya getirilmesidir. Bu sayede, Kasım 2021’e kadar başvuruları devam edecek olan Küme 6 Çalışma Programı kapsamında kurulacak ortaklıklara destek sağlanması amaçlanmıştır.

Kayıt ve genel bilgiler için lütfen tıklayınız.

Hedef Kitlesi:

 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri
 • Özel firmalar (KOBİ ve büyük ölçekli şirketler dahil)
 • Belediyeler
 • Associations/Federations
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • STKlar
 • Clusters, Hubs
 • ArGe çalışmaları yürüten paydaşlar

Tematik Odak Konuları:

 • Biyoçeşitlilik ve Ekosisten Servisleri
 • Birincil üretimden tüketime adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
 • Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
 • Temiz çevre ve sıfır kirlilik
 • İklim eylemi için kara, okyanus ve su
 • Dayanıklı, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal, kentsel ve kıyı toplulukları 
 • Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler

Etkinliğe ilişkin sorularınız için konickova@tc.cz, cejkova@tc.cz, borgna@apre.it ve tomasz.mroz@kpk.gov.pl adresleri ile irtibata geçebilirsiniz.

Ayrıca, Küme 6’ya ilişkin her konuda bizlerle iletişime geçebilirsiniz  ncpbio@tubitak.gov.tr

*Etkinlik ücretsizdir ancak etkinliğe katılım için kayıt ve profil aktivasyonu zorunlu tutulmaktadır.