Avrupa ortaklıkları, ortak bir amaç kapsamında ilgili aktörleri bir araya getirerek aralarında sinerji oluşturulmasına imkan veren, söz konusu hedefin topluma ve pazara yansımasını hızlandırmaya çalışan etki odaklı araştırma ve inovasyon yapılardır.

Kurumsal Ortaklıklar (Institutionalised Partnerships), Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında uygulanacak Avrupa ortalıkları yapılarından biridir. Avrupa Komisyonu, Ufuk Avrupa Programı’nda faaliyete geçmesi önerilen 12 Kurumsal Ortaklığa yönelik danışma sürecini başlatmış olup 6 Kasım 2019 tarihine kadar doldurulabilecek anket kapsamında söz konusu yapıların içeriği ve uygulama sürecine yönelik ilgili olabilecek bütün paydaşların görüş ve önerilerinin alınması planlanmaktadır.

Önerilen Kurumsal Ortaklıkların aşağıda belirtilen konuları kapsayacaktır.

 1. EU-Africa research partnership on health security to tackle infectious diseases
 2. Innovative Health Initiative
 3. Key Digital Technologies
 4. Smart Networks and Services
 5. European Metrology
 6. Transforming Europe’s Rail System
 7. Integrated Air Traffic Management
 8. Clean Aviation
 9. Circular Bio-based Europe
 10. Clean Hydrogen
 11. Safe and Automated Road Transport
 12. Innovative SMEs

Ankete ulaşmak için lütfen tıklayınız