Avrupa Komisyonu, 2021-2027 dönemini kapsayacak ve Ufuk2020’nin devamı niteliğinde olan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı’nın ilk dört yılında gerçekleşmesi planlanan araştırma ve inovasyon yatırımları ve önceliklerinin belirleneceği Stratejik Planlama dokümanına ilgili paydaşların geri bildirim verebilmesi için bir anket yayımlamıştır. Anket, 24-26 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri’nde düzenlenen “co-design” oturumlarından gelen geri bildirimlerle revize edilmiş olan Stratejik Planlama dokümanının içeriğinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Anket ile ilgili Avrupa Komisyonu’nun haberine buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri’nin co-design oturumlarının çıktılarının yer aldığı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Revize edilmiş olan Stratejik Planlama dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Ankete buradan ulaşabilirsiniz.