Desteklenen projeler, ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk2020 Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu’ndan toplamda 3,5 Milyon Avro hibe aldı!

Ufuk2020 Programı’nın Toplumsal Sorunlar bileşeni altında yer alan “Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım (Çevre Dostu Araçlar Çağrıları)”, “Toplum ile Toplum için Bilim”, “Sosyal ve Beşeri Bilimler” alanları kapsamında yapılan başvurulardan, Ufuk2020 desteklerinden ve eğitimlerinden faydalanan 14 Türk kuruluşunun yer aldığı 13 farklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.

Desteklenen projeler, ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk2020 Programı kapsamında, AB Komisyonundan toplamda 3,5 Milyon Euro hibe almıştır.

Ulaşım Alanı Çevre Dostu Araçlar (Green Vehicles) çağrısında fonlanmaya hak kazanan projelerden, Farplas’ın koordinatörü olduğu REVOLUTION, toplamda 39 proje içerisinden ilk beşe girerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Proje kapsamında geri dönüştürülmüş plastiklerin ve gelişmiş hafif malzemelerin optimizasyonunu ile elektrikli araçların menzilinin ve kullanım ömürlerinin artırılması planlanmaktadır. Ülkemizden Tofaş firmasının da ortak olarak yer aldığı projede toplamda 10 farklı ülkeden 14 ortak bulunmaktadır.

Aynı çağrıda, Yeşilova Holding ve Tofaş’ın ortak olarak yer aldığı LEVIS projesinde, otomotiv sektöründe seri üretimde yaşanan mevcut açığının kapatılması amacıyla eko dizayn ve döngüsel ekonomi stratejilerinin entegre edilerek elektrikli araçlarda gelişmiş hafif malzemelerin kullanılması hedeflenmektedir.  İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 7 ülkeden 13 ortak bulunmaktadır.

Ufuk2020 Programı bileşenlerinin tümü altında konumlanmış yatay bir alan olan “Toplum ile Toplum için Bilim” alanı çağrılarında, Bilkent Üniversitesi’nin koordinatör olarak yer aldığı PandeVITA, toplam 14 başvuru içerisinden ilk dörde girerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Proje kapsamında bilim ile toplum arasında etkili bilgi transferi sağlayan pandemi virüs izleme uygulamasının geliştirilmesi planlanmaktadır. Ülkemizden, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin de ortak olarak yer aldığı projede toplamda 5 farklı ülkeden 7 ortak bulunmaktadır.

ODTÜ ve Havelsan’ın ortak olarak yer aldıkları ve Norveç tarafından koordine edilecek EQUALS-EU projesi, Dijital Çağda Avrupa’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölgesel Ortaklığı üzerine olup, projede toplamda 17 farklı ülkeden 19 ortak bulunmaktadır.

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ın ortak olarak yer aldığı FRANCIS projesinde ise toplum ile toplum için tutumlu inovasyon (frugal innovation) konusunda projenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Almanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 6 farklı ülkeden 7 ortak bulunmaktadır.

Ufuk2020 Programı bileşenlerinin Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı çağrılarında Bilkent Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı EUMEPLAT projesi, Avrupa kimliğinin desteklenmesi veya parçalanmasında medya platformlarının rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 10 farklı ülkeden 12 ortak bulunmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı ReROOT projesinde yeni göçmenlere yönelik entegrasyon alanı olarak hizmet edecek varış altyapıları üzerinde odaklanılacaktır. Belçika tarafından koordine edilecek projede toplamda 9 farklı ülkeden 12 ortak bulunmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı Whole-COMM projesinde, küçük ve orta boy kasabalarda ve kırsal alanlarda artan göçmen varlığına yönelik bu kasaba ve kırsal alanların hazırlanması için tüm toplumu kapsayacak bir yaklaşım ile cevap verilmesi amaçlanacaktır. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 10 farklı ülkeden 12 ortak bulunmaktadır.

TAGES ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortak olarak yer aldığı GLASS projesi, vatandaşları, işletmeleri ve Avrupa hükümetlerini bir araya getiren bir ‘Avrupa Ortak Hizmetler Web’ sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. Lüksemburg tarafından koordine edilecek projede toplamda 8 farklı ülkeden 12 ortak bulunmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı ENGAGE projesi, Avrupa Komisyonu’nun dünyada daha güçlü ve birleşik bir Avrupa sesine sahip olma hedeflerini ilerletecektir. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 10 farklı ülkeden 13 ortak bulunmaktadır.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği’nin ortak olarak yer aldığı JOINT projesi, AB içi çekişme, bölgesel parçalanma ve çok kutuplu rekabetin AB’nin dış ve güvenlik politikası hedeflerini belirleme ve diplomatik, askeri, ekonomik ve diğer sektörel yetenekleri oluşturma ve entegre etme kapasitesini nasıl etkilediğini analiz edecektir. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 12 farklı ülkeden 14 ortak bulunmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı D.Rad projesi ile sorunlara, yabancılaşma ve kutuplaşmaya yol açan adaletsizlik algılarında radikalleşmeye odaklanılacaktır. Birleşik Krallık tarafından koordine edilecek projede toplamda 16 farklı ülkeden 18 ortak bulunmaktadır.

Koç Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı KIDS4ALLL, göçmen çocukların entegrasyon zorluklarını ele almak için örgün, yaygın ve gayri resmi eğitim bağlamlarında bir öğrenme yöntemi ve öğrenme ortamı deneyecek bir pilot eylem uygulamayı hedefleyecektir. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 11 farklı ülkeden 14 ortak bulunmaktadır.

Ufuk2020 Nedir?

Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 Milyar Euro bütçeli araştırma ve inovasyon programıdır. Ufuk2020 kapsamında çeşitli sektörlerde Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.