Ufuk2020 Programı Enerji alanına yönelik Bilgi Günü ve Proje Pazarı etkinlikleri 25 – 27 Haziran 2019 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşecektir. Etkinlik 2020 yılında desteklenecek çağrı başlıklarına yönelik (toplamda 640 Milyon Avro) olacaktır. Bu kapsamda Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji, Karbon Yakalama ve Depolama, Akıllı Şebekeler, Akıllı Şehirler ve Toplumlar alanlarındaki fırsatlar hakkında yakından bilgi sahibi fırsatı elde edebilecektir. 2017 yılında gerçekleştirilen Bilgi Günü’nde yapılan sunumlara sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bilgi günüyle eşgüdümlü olarak Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktaları projesi olan C-Energy2020 tarafından Proje Pazarı etkinliği yapılacaktır. Bu etkinliğe katılım gösterilerek 2020 yılı çağrılarına yönelik ağ kurma fırsatı elde edilebilecektir.

Etkinlik kayıtları Nisan ayı içerisinde yayınlanacaktır.

Kayıtlar açıldığında http://www.ufuk2020.org.tr/ sayfası üzerinden duyuru yapılacaktır.