Avrupa Komisyonu, epidemik hastalıklar için erken uyarı sistemi kurulmasına yönelik en iyi çözümü bulmak için 5 milyon Avro ödüllü bir yarışma ilan etti. Anılan yarışmanın ödülü, AB’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı olan Ufuk2020 kapsamında yürütülen Avrupa İnovasyon Konseyi pilot çalışmasının bir parçası olan altı Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Horizon Ödülü’nden biri durumunda. 

Ödül, sıtma, zika, dang, veya sarıhumma gibi salgın hastalıkların erken tahmin edilmesi ve izlenebilmesine yönelik Dünya Gözlem Verileri (Earth Observation Data) ve diğer coğrafî konum verileri kullanılarak ölçeklenebilir, güvenilir ve düşük maliyetli bir erken uyarı prototip sisteminin geliştirilmesi için verilecek.

 

Notlar:

26 Nisan 2018 – Yarışmanın açılışı

1 Eylül 2018 – Son başvuru tarihi

2021 İlk Çeyrek – ödülün verilmesi

Ödül ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız