2017 yılının üçüncü Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları eğitimi, 7 Temmuz 2017 tarihinde İzmir-Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenecek. Eğitim, Ufuk2020 Programı başvuru sürecinde karşılaşılan fikrî mülkiyet hakları süreçleriyle ilgili katılımcıların bilgi seviyelerini artırma, Hibe Sözleşmesi ve Konsorsiyum Anlaşması’nda yer alan fikrî mülkiyet düzenlemelerine ilişkin gerekli hususların altını çizme ve “Ufuk2020’de Açık Erişim” konusunda katılımcılara detaylı bilgi sağlamayı amaçlıyor. Bunun yanında eğitimde; proje yazımında fikrî mülkiyete ilişkin kısımların nasıl daha kaliteli hale getirilebileceği ile kullanım ve yayılım plânı geliştirilmesine ilişkin bölüm de yer alacak.

 

Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları eğitimleri, “Türkiye Araştırma Alanı Paydaşlarının Ufuk2020 Proje Geliştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TurkeyinH2020)” Projesi altında gerçekleşiyor. TÜBİTAK tarafından IPA II. Bileşeni altında desteklenmekte olan ve Türk araştırmacıları ile sanayi temsilcilerinin AB Çerçeve Programları’na (Ufuk2020) katılımının artırılmasını hedefleyen Proje, Eylül 2015 tarihinden itibaren uygulamaya sokulmuş durumda. 27 ay sürecek ve Aralık 2017 tarihinde tamamlanması öngörülen Proje’nin temel faaliyetleri arasında Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi ile KOBİ Danışmanlık Sisteminin kurulması, Fikrî Mülkiyet Hakları Yardım Masasının Oluşturulması ile Bilgilendirme ve Ağ Oluşturma Faaliyetleri gibi başlıklar yer alıyor.

 

Bu bağlamda, Ufuk2020 Programı’na proje başvurusu yapmayı planlayanlar, hâlihazırda proje başvurusunu yapmış değerlendirme sonucunu bekleyenler ve proje başvurusu başarılı olup Hibe Sözleşmesi ve Konsorsiyum Anlaşması imza sürecine müdâhil olmuş tüm paydaşlar İzmir’de yapılacak olan eğitime davetli. Bununla beraber Eğitim etkinliğinin dili İngilizce olup simültane tercüme imkânı bulunmuyor. İlaveten, etkinliğin mevcut koşulları nedeniyle katılımcı sayısı 50 ile sınırlı.

 

2016 yılı içerisinde farklı seviye ve kapsamda iki ayrı ilde (İstanbul, Ankara) düzenlenmiş olan Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları Eğitimleri’nin 2017’de İzmir’i takiben Gaziantep’te de düzenlenmesi plânlanıyor.

 

 

 

Notlar:

 

Eğitimin gündemine erişmek ve etkinliğe kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

 

Kaydınız; müsait yer, profilinizin etkinlik konusu ve içeriğiyle uyumu, ikâmet ettiğiniz şehir ve görev yaptığınız kuruluştan sizin dışınızda bir kayıt olup olmadığına göre değerlendirildikten sonra onaylanacak. Etkinliğe katılımınız ancak kaydınız onaylandığında kesinleşecek.

 

İzmir dışındaki bir şehirden etkinliğe katılım sağlamak isteyen sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları ilgili proje tarafından karşılanabilecek. Kaydınızın onaylanmasını tâkiben bu konuda sizinle irtibat kurulacak.