Yaklaşık 76 Milyar Avro bütçe ile 2014-2020 yılları arasında yürütülen Avrupa Birliği’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk2020’nin İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Danışma Kurulu toplantıları, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın başkanlığında 5 Mart 2019 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Aile, Çalışma ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)’den  üst düzey temsilciler düzeyinde katılım sağlandı.

Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Danışma Kurulu toplantılarında,  Türkiye’nin Program’daki performansının artırılmasına ilişkin strateji ve hedeflerle ilgili olarak katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alındı. Bu çerçevede kurul toplantılarına katılım sağlayan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden hedeflerin gerçekleştirilmesi kapsamında izlenebilecek performans kriterleri ve tasarlanabilecek ortak farkındalık artırma ve kapasite geliştirme eylem önerileri talep edildi.

Toplantılarda, Ufuk2020 İzleme ve Yönlendirme ile Danışma kurullarının ulusal katılım performansımızı artırmak adına ortaya koyduğu görüş ve önerilerin önemli bir işlevi olduğu değerlendirilerek, katılımcı kurum ve kuruluşların kritik katkıları ile ulusal koordinasyon sürecinin güçlendirilmesi ve takip eden dönemlerde Ufuk2020 Programı çerçevesinde TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülecek olan faaliyetlerin planlanması ve uygulanması süreçlerine katkı sağlayacağı konusunda anlaşmaya varıldı.

Toplantıda öne çıkan bir diğer husus ise yurtdışında ağ oluşturma, duyuru ve mentorluk gibi alanlardaki başarılı uygulamaların, mümkünse alanlar bazında incelenmesi ve paydaş kurumlarla paylaşılması yönündeki talep oldu. Bahsi geçen bu çabaların yurtdışında ülkemizin daha etkin mekanizmalar ile tanıtılması sayesinde bütünlük kazanarak etki yaratacağı hususunda fikir birliği oluştu.

 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 18 Haziran 2014 tarihli 27. Toplantısı’nda alınan 2014/105 sayılı kararıyla TÜBİTAK, Ufuk2020 Programı için Ulusal Koordinasyon Kuruluşu olarak görevlendirilmiş ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla ülkemizin Ufuk2020 Programı’ndan elde edeceği kazanımların daha da artırılması doğrultusunda bir Danışma Kurulu oluşturulmuştu.

Gelinen aşamada, Ufuk2020 Programı’na ilişkin daha kapsayıcı bir süreç yürütebilmek adına Ufuk2020 Programı Danışma Kurulu’na üye kurum ve kuruluş sayısı 10’dan 27’ye çıkarıldı.  Bunun yanında, Avrupa Birliği Çerçeve Programları’na katılımı artırmak adına stratejik faaliyetleri etkin biçimde tasarlamak ve uygulamaya geçirmek için bir de İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturuldu.