Ufuk2020 Programı’nın bir bileşeni olan KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Ufuk2020’nin başladığı 2014 yılından beri KOBİ Aracı olarak yürütülen program 2019 yılı itibariyle yenilenmiş, Hızlandırıcı (Accelerator) ismini almıştır.

Mükemmeliyet Mührü (Seal of Excellence), Ufuk2020 KOBİ Aracı’na başvuran ve uluslararası bağımsız değerlendirme sonucu eşik değerin üzerinde puan alan ancak Avrupa Komisyonu tarafından çağrılara ayrılan bütçelerdeki kısıtlar nedeniyle fonlanamayan yenilikçi projelere verilen kalite etiketidir. Mükemmeliyet Mührü bir kalite belgesi olarak KOBİ’lere yatırım yapılabilirliği göstermektedir. Böylece Mükemmeliyet Mührü’nü alan KOBİ’ler bu ödülü alternatif bölgesel, ulusal, özel veya kamu desteklerine veya yatırımlarına erişim arayışında kullanabilir. Mükemmeliyet Mührü dijital olarak imzalanmış ve mühürlenmiş bir belge olarak kazanan KOBİ’lere iletilir.

Ufuk2020 Programı’nın ve KOBİ Aracı’nın başlangıcı olan 2014 yılından itibaren Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanmış olan firmalar bulunmaktadır. Ufuk2020 KOBİ Aracı programı kapsamında Mükemmeliyet Mührü’ne sahip KOBİ’lere Mükemmeliyet mührü alınan projeleri için TÜBİTAK tarafından, “1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında destek verilecektir.

Mükemmeliyet Mührü’ne sahip projeler, TÜBİTAK tarafından yeniden bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmayacak olup destek kararının verilmesinde projenin güncelliği, projenin farklı bir ulusal/uluslararası kaynaktan desteklenmemiş olması gibi hususlar dikkate alınacaktır. Desteğe başvuracak firmaların, destek almak istedikleri proje önerisi Faz1 projesi ise en az 1, Faz2 projesi ise en az 2 defa Mükemmeliyet Mührü almış olmaları gerekmektedir.

Çağrı için son başvuru tarihi 15 Nisan 2020 olup başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır. Başvuru formunun doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte sisteme yüklenmesi ve başvurunun tüm yetkili kişiler tarafından 22 Nisan 2020 tarihine kadar elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ufuk2020-kobi-araci-mukemmeliyet-muhru-seal-of-excellence-cagrisi-acildi