“LC-SC3-RES-7-2019: Solar Energy in Industrial Processes” başlığı kapsamında 150°C’den yüksek sıcaklıklarda faaliyet gösteren sanayi kuruluşu ve/veya üniversite tipi ortaklar aranmaktadır. Sanayi kuruluşlarının projede son kullanıcı olarak yer almaları söz konusu olacaktır. Başlık kapsamında, ısıtmanın yanında soğutma ihtiyacı da olan sanayi kuruluşlarının bu hususu vurgulamaları önerilmektedir. Söz konusu başlığa sunulacak projelerde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan Niyet Beyanı dokümanını detaylı bir şekilde doldurmaları ve ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine en kısa sürede iletmeleri beklenmektedir.

Projelerde son kullanıcı olarak yer almak isteyen sanayi kuruluşlarının formun “Specific skills” bölümünde 150°C’den yüksek sıcaklıktaki prosesler, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları gibi konulara yer vermeleri önem arz etmektedir. Üniversite ve araştırma kuruluşlarının ise “Specific skills” bölümünü bu alandaki yetkinlikler, çalışmalar ve alınabilecek muhtemel görevlerden bahsederek doldurmaları; referans bölümünde ise bu alandaki yayınlar ve daha önce gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmekte olan ulusal veya uluslararası kaynaklı projeler hakkında bilgi vermeleri beklenmektedir.