“FCH-02-2-2019: Multi megawatt high-temperature electrolyser for valorisation as energy vector in energy intensive industry” başlığı kapsamında tesisinde veya üretiminde 2 MW ve daha üstü elektroliz ile hidrojen üretiminde son kullanıcı olarak yer alacak sanayi kuruluşu aranmaktadır. Söz konusu başlığa sunulacak projelerde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan Niyet Beyanı dokümanını detaylı bir şekilde doldurmaları ve ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine en kısa sürede iletmeleri beklenmektedir.

Projelerde son kullanıcı olarak yer almak isteyen sanayi kuruluşlarının formun “Specific skills” bölümünde hidrojen üretimine yönelik temin edilmesi planlanan pilot bölge ile ilgili bilgi vermeleri önem arz etmektedir. Referans bölümünde ise  varsa bu alandaki yayınlar ve daha önce gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmekte olan ulusal veya uluslararası kaynaklı projeler hakkında bilgi vermeleri beklenmektedir.