Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Ufuk2020’de Türkiye – II projesi kapsamında 15 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da Limak Ambassadore Otel’de TÜBİTAK’ın ev sahipliinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen katılımcılara H2020 KOBI Aracı Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirildi.

Ana hedefi Türkiye’den kurum ve kuruluşların “Araştırma ve Yenilikler” alanlarında Avrupa Birliği Çerçeve Programı olan Ufuk2020’ye katılımın arttırılması olan projenin ve ilgili eğitimin hem Türkiye hem de tüm katılımcılar için sahip olduğu önem TÜBİTAK Ufuk2020 Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktası Sn. Çağrı YILDIRIM tarafından açılış konuşması dahilinde vurgulanmıştır. Açılış konuşmasının devamında “TÜBİTAK H2020 Destek ve Ödülleri” konusunda bir sunum gerçekleştirildi.

Porjeyi yürüten konsorsiyumun takım lideri Sn. Aleksander BAKOWSKI tarafından Ufuk2020’de Türkiye – II projesini anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Katılımcılara proje kapsamında yapılacak tüm etkinliklerle ilgili bilgi aktaran Sn. Bakowski’nin ardından, projenin kilit uzmanlarından Sn. Odysseas SPYROGLOU ve Sn. Philip SOWDEN sırasıyla KOBİ’lere yönelik gerçekleştirilecek eğitimle ilgili katılımcılara sunumları gerçekleştirdiler. Yine projenin eğitim uzmanlarından Sn. Yasemin ERDAL, KOBI araçlarına başvurulara yönelik ulusal çapta bir değerlendirme yaparak katılımcıları bilgilendirdi. 

Aktif katılım gerektiren eğitimler, soru-ceva oturumları ve gün boyu süren çalıştaylar vasıtasıyla 50 katılımcı için verimli bir eğitim gerçekleştirilirken, katılımcılar hem TÜBİTAK, hem projenin uzmanları, hem de birbirleriyle ağ kurma fırsatı yakaladılar.

TÜBİTAK yetkilerinin ve proje uzmanlarının katılımcıların ilgilerine yönelik teşekkürleri ve bundan sonraki iş birliklerine dair temennileri ile çalıştay etkinliği sonlandırıldı.

Etkinlik eğitim materyalleri proje websayfası olan https://turkeyinh2020.eu/ sayfasında yayınlanacaktır.