Ufuk2020 Programı başvuru ve proje yürütme süreçlerinde karşılaşılan yasal ve mali kural, süreç ve detaylara ilişkin Türkiye’deki paydaşların bilgi seviyelerini artırmayı ve dahil olunan projelerin minimum hatayla sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan Ufuk2020 Yasal ve Finansal Konular Kılavuzu yayımlandı. 

 

Bahsekonu kılavuz, “Türkiye Araştırma Alanı Paydaşlarının Ufuk2020 Proje Geliştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TurkeyinH2020)” Projesi kapsamında hazırlandı. TÜBİTAK tarafından IPA II. Bileşeni altında desteklenmekte olan ve Türk araştırmacıları ile sanayi temsilcilerinin AB Çerçeve Programları’na (Ufuk2020) katılımının artırılmasını hedefleyen Proje, Eylül 2015 tarihinden itibaren uygulamaya sokulmuş durumda. 27 ay sürecek ve Aralık 2017 tarihinde tamamlanması öngörülen Proje’nin temel faaliyetleri arasında Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi ile KOBİ Danışmanlık Sisteminin kurulması, Fikrî Mülkiyet Hakları Yardım Masasının Oluşturulması ile Bilgilendirme ve Ağ Oluşturma Faaliyetleri gibi başlıklar yer alıyor.

 

Bu bağlamda ilgili kılavuz, Ufuk2020 Programı’na proje başvurusu yapmayı planlayanlar, hâlihazırda proje başvurusunu yapmış değerlendirme sonucunu bekleyenler ve proje başvurusu başarılı olup proje yürütmeye başlayan tüm paydaşlar için faydalı bilgiler içeriyor. Kılavuzda yer alan bilgiler Ufuk2020 Programı Açıklamalı Örnek Hibe Sözleşmesi’nde (AMGA) aktarılan bilgilerin kapsamlı bir özeti niteliğinde olup her halükarda temel referans noktasının bahsekonu AMGA olduğu unutulmamalı. 

 

Yayımlanan kılavuzun İngilizce ve Türkçe versiyonlarına linkten erişilebilir. 

 

Kılavuzda yer alan bir bilgiye veya Ufuk2020 Programı’nın bahsekonu süreçlerine ilişkin her türlü sorunuz için Ufuk2020 Programı Yasal ve Finansal Konular Ekibi’yle irtibat kurabilirsiniz.