Ufuk2020 Programında Türk araştırmacılara 5.07 Milyon Avro’luk hibe! 2019’dan itibaren yakaladığımız ivme ile Ufuk2020 Programı’na ödediğimiz katkı payının üzerinde hibe almayı başarmıştık. 2019 yılında elde ettiğimiz bu başarı 2020 yılı çağrılarında da hız kesmeden devam ediyor.

Avrupa Komisyonu Ufuk2020 Programı Gıda-Tarım-Denizcilik Alanı 2020 çağrısı kapsamında 1 tanesi koordinatör olmak üzere toplam 15 Türk ortak toplamda 6 proje ile 3.908.156 Avro; Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Alanı 2020 çağrısı kapsamında toplam 3 Türk ortak toplamda 3 proje ile 764.194 Avro; Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı 2020 çağrısı kapsamında 1 Türk ortak 1 proje ile 406.250 Avro hibe almaya hak kazanmıştır.

 

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi alanı kapsamında yapılan başvurulardan, Ufuk2020 desteklerinden ve eğitimlerinden faydalanan 15 Türk kuruluşunun yer aldığı 6 farklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Desteklenen projeler, ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk2020 Programı kapsamında, AB Komisyonundan toplamda 3.908.156 Avro hibe almıştır. Çağrıda fonlanmaya hak kazanan proje bilgileri aşağıda yer almaktadır:

  • Gıda Alanı alt çağrılarından Mavi Büyüme (Blue Growth) çağrısında fonlanmaya hak kazanan projelerden, ODTÜ’nün koordinatörü olduğu BRIDGE-BS değerlendirme toplamda 10 proje içerisinde birinci olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Proje kapsamında, Karadeniz’de ekosistem direncini artıracak ve mavi büyüme vizyonunu bu bölgede uygulayacak araştırma ve inovasyon çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Konsorsiyumda 15 farklı ülkeden 33 kuruluş yer almakta olup, ODTÜ’nün bütçesi ve aldığı hibe 1.343.125 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 9.999.877 Avrodur. Projede ODTÜ dışında yer alan Türk ortaklar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, TÜBİTAK, Türkiye Eğitim Politikaları Araştırma Vakfı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi’dir. ODTÜ dışındaki Türk ortakların toplam bütçesi 1.159.875 Avro’dur.
  • Aynı çağrıda, ODTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı DOORS projesi kapsamında, Karadeniz için optimal ve açık araştırma desteğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Romanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 16 ülkeden 37 ortak bulunmaktadır. Projedeki Türk kuruluşların aldığı hibe 690.000 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 9.000.000 Avrodur.
  • Gıda Alanı alt çağrılarından Gıda ve Doğal Kaynakları (FNR) çağrısından fonlanmaya hak kazanan projelerden Zorluteks Tekstik Ticaret ve Sanati Anonim Şirketi’nin ortak olarak yer aldığı OXIPRO projesi kapsamında, iklim ve çevre dostu tüketici ürünlerinin üretimine geçiş çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Norveç tarafında koordine edilen projede 11 farklı ülkeden 15 ortak bulunmaktadır. Projede Zorluteks Tekstik Ticaret ve Sanati Anonim Şirketi’ nin aldığı hibe 93.125 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 5.999.775 Avrodur.
  • Aynı çağrıda, Evyap Yag Gliserin Kozmetik A.S.’nin ortak olarak yer aldığı CATCO2NVERS projesi kapsamında, entegre katalitik teknolojileri kullanılarak biyo-tabanlı endüstriden salınan karbondioksit gazından katma değerli kimyasalların üretimi hedeflenmektedir.  İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 8 ülkeden 14 ortak bulunmaktadır. Projede Evyap Yag Gliserin Kozmetik A.S.’nin aldığı hibe 149.906 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 6.641.117 Avrodur.
  • Gıda Alanı alt çağrılarından Sürdürülebilir Gıda Güvenliği (SFS) çağrısından fonlanmaya hak kazanan projelerden İstanbul Avrupa Araştırmaları Derneği’nin ortak olarak yer aldığı DIVAGRI projesi kapsamında, Afrika’da biyo-tabanlı endüstiler ve döngüsel ekonomi yatırımları yapılması yoluyla gelir çeşitliliği yaratılması hedeflenmektedir. Almanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 11 ülkeden 21 ortak bulunmaktadır. Projede İstanbul Avrupa Araştırmaları Derneği’nin aldığı hibe 177.750 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 8.994.694 Avrodur.
  • Aynı çağrıda, Ege Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı BIOVALUE projesi kapsamında, gıda-tarım değer zincirinde biyoçeşitliliği artırma özelliği bulunan uyarıcı araçların geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Yunanistan tarafından koordine edilecek projede toplamda 12 ülkeden 17 ortak bulunmaktadır. Projede Ege Üniversitesi’nin aldığı hibe 294.375 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 5.993.562 Avrodur.

 

Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Alanı’nda desteklenen projeler kapsamında, AB Komisyonundan toplamda 764.194 Avro hibe alınmıştır. Çağrıda fonlanmaya hak kazanan proje bilgileri aşağıda yer almaktadır:

  • Şişecam’ın ortak olarak başvurduğu CO2OLHEAT akronimli proje 14 puan almıştır. Konsorsiyumunda 21 kuruluş yer alıp Şişecam’ın bütçesi ve aldığı hibe 132.081 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 13.999.996 Avrodur.
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ortak olarak başvurduğu DIALOGUES akronimli proje 14,5 puan almıştır. Konsorsiyumunda 13 kuruluş yer alıp İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin aldığı hibe 243.125 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 2.997.156 Avrodur.
  • Socar Turkiye Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Anonim Şirketi’nin ortak olarak başvurduğu NEFERTITI akronimli proje 14,5 puan almıştır. Konsorsiyumunda 10 kuruluş yer alıp Socar Turkiye Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Anonim Şirketi’nin aldığı hibe 388.987 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 6.366.148 Avrodur.

 

Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nda desteklenen projeler kapsamında AB Komisyonundan toplamda 406.250 Avro hibe alınmıştır. Çağrıda fonlanmaya hak kazanan proje bilgileri aşağıda yer almaktadır:

  • Ulaşım Alanı karayolu emniyeti konusunda desteklenen FITDRIVE projesinde trafik kazalarının en önemli sebepleri arasında yer alan sürücü hatalarının önüne geçebilmek adına sürüş sırasında araç içindeki sürücünün uygunluğunu gözlemleyecek sistemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizden ASELSAN’ın ortak olarak yer aldığı ve 406.250 Avro hibe desteği almaya hak kazandığı projede toplamda 7 farklı ülkeden 10 ortak bulunmaktadır.

 

Ufuk2020 Nedir?

Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 Milyar Avro bütçeli araştırma ve inovasyon programıdır. Ufuk2020 kapsamında çeşitli sektörlerde Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.