Brüksel’de 3 Temmuz 2019 tarihinde 2020 yılı çağrıları için bir Bilgi Günü düzenlenecektir. Ufuk2020 Sağlık Alanı 2020 yılı için yayınlanacak olan Çalışma Programında (2020 Sağlık çağrıları), toplam 650 milyon € bütçesiyle, çağrılar sunulması beklenmektedir. Fon olanakları ve çağrı detayları söz konusu Bilgi Günü’nde sunulacaktır.

Özünde ‘Sağlık ve Bakımın iyileştirilmesi’ ilkesiyle Ufuk2020’nin Toplumsal Sorunlara Çözümler 1 (Societal Challenges 1, SC1) bileşeni altında bulunan Sağlık, Demografik Değişim ve Refah alanı aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

  • Kişiselleştirilmiş Tıp ve Bakım
  • Enfeksiyon Hastalıkları ve Global Sağlığın İyileştirilmesi
  • Inovatif ve Sürdürülebilir Sağlık Sistemleri
  • Sağlık ve Refah’da Çevrenin Rolü (İklim Değişikliği ve Sağlık Dahil)
  • Dijital Dönüşüm
  • Sağlık ve Bakımda Siber Güvenlik

Notlar:

Daha fazla bilgi elde etmek ve başvuru yapabilmek için buraya tıklayabilirsiniz.