Türkiye’deki kamu ve özel sektörün Avrupa Birliği Çerçeve Programları’na (AB ÇP) katılımını özendirmek, Türkiye’den gerçekleştirilecek proje başvuru sayısının ve bu projelerin kalitesinin artırılmasına yönelik destek ve ödül programları, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) faaliyetleri kapsamında “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde sunulmaktadır.

İlgili programlar kapsamında https://destekler.h2020.org.tr/ üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve başvurular için basılı kopya belge alınmaması amacıyla yürütülen elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. 29/06/2020 tarihi itibariyle programlara e-imza ile başvuru yapılabilecektir.

Geçiş sürecinde, siz değerli paydaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına e-imza seçeneği başvuru sistemine opsiyonel olarak eklenecektir. 01/01/2021 tarihi itibariyle tüm başvuruların e-imza ile yapılması zorunlu olacaktır.

E-imza ve ıslak imzalı belge ile başvuru yapılabilecek tarih aralığı: 29/06/2020 – 31/12/2020

UİDB Destek ve Ödül Programlarına başvuru yapabilmek için;

  • Proje ekibinde yer alan kişilerin (ödül programları için) ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin Nitelikli Elektronik Sertifikaya (NES) sahip olmaları,

  • Kurum/kuruluş yetkililerinin başvuru sisteminde doğru bir şekilde kayıtlı olduğundan emin olunması ve sistemde yer almayan kurum/kuruluş yetkililerinin sistem üzerinden yetki tanımlarını yapmalarının sağlanması,

  • Sertifikaların kullanılabilmesi için bilgisayarlara gerekli yazılımların yüklenmesi ve donanımların (kart okuyucu, kart) temin edilerek kurulması,

  • Tüm bu işlemlerin ardından, sistemin test edilmesi ve doğru çalıştığından emin olunması gerekmektedir.

Başvurularınızda sıkışıklık yaşanmaması adına, NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarına önceden başvurulması önem arz etmektedir. Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisnai olarak yayımlanan genelgeler uyarınca Kamu Sertifikasyon Merkezine yapılacak olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından kurumsal olarak yapılabilmektedir.

Not: E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Soru ve önerileniz için uidb.destek.odul@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Destek ve Ödül Programları Ekibi