2020 yılı 1. döneminde “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projeler değerlendirilmiş, 154 projeden 94’ünün desteklenmesine karar verilmiştir.

Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında desteklenecek projelerin belirlenmesinde, panel puanı ve proje yürütücüsünün ARDEB destek programlarında proje yürütücülüğünün olmaması şartıyla verilen ilave puana ek olarak, aşağıda belirtilen kriterler de dikkate alınmıştır.

  • Proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı,
  • TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)’ndeki artış,
  • Ufuk 2020 Programı kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak,
  • Çok Disiplinli / Disiplinler arası Projeler,
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite İşbirliği,
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi İşbirliği

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projelerin TÜBİTAK-ARDEB destek bütçesinden yararlanma oranı dikkate alınarak bu alanda Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)’na sunulan projeler söz konusu bütçe kısıtlaması dışında tutulmuştur.

Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelist ve moderatörlerimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:

Projelere ilişkin değerlendirme raporlarına bir hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra en geç bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2020-yili-1-doneminde-bir-sonraki-donemi-beklemeden-basvuru-yapilmasina-imkan-saglanan-1001