Nitelikli insan kaynağının ülkemize kazandırılması hedefimiz doğrultusunda, lisans öğrencilerimizin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla STAR Programı hazırlanmıştır. TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütücüleri tarafından belirlenen kontenjanlar STAR Proje Portalı üzerinden öğrencilerimiz ile paylaşılmıştır. Böylece projelerde görev almak isteyen öğrencilerimiz için STAR Proje Portalında (star.tubitak.gov.tr) başvuru imkanı oluşturulmuştur.

Ülkemizde ilk kez bu kapsamda proje tabanlı burs programı ile başarılı öğrencilerimizin ilgi duydukları bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmeleri, akademik çalışmalarına ek olarak bilimsel araştırma projelerinde görev almaları ve araştırma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 20.10.2020 tarihinde duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Programı’na 2-30 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştır. Proje yürütücülerinin ve lisans öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği çağrı kapsamında STAR Portalı’na 1.963 TÜBİTAK projesi dâhil edilmiş, bu projelere 12.000’den fazla öğrenci başvuru yapmıştır. Programa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle daha önce 1.000 olarak ilan edilen öğrenci kontenjanı öğrencilerimizden ve proje yürütücülerimizden gelen yoğun talepler kapsamında 1.500’e çıkarılmıştır.

STAR adaylarından, programa başvuru yapmadan önce TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütücüleriyle irtibata geçerek, projede görev alacaklarına dair kabul yazısı almaları istenmiştir. Kabul yazısı alan öğrenciler, proje yürütücüleri tarafından belirlenen kontenjanlar doğrultusunda, görev almak istedikleri projelere Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ve Üniversite Giriş Sıralaması dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonrası yerleştirilmiştir.

Yapılan yerleştirmeler neticesinde 145 farklı üniversiteden, fen, mühendislik, sağlık ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 134 farklı lisans programında öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere 1.500 lisans öğrencisi STAR programına kabul edilmiştir. 1.359 farklı projede görev alacak öğrencilerimizin %53’ü kadınlardan oluşmaktadır. Desteklenen öğrencilerimiz araştırma ekosistemine erken aşamada dahil olmaları ve bilimsel araştırma tecrübesi edinmelerinin yanı sıra, 6 ay süresince aylık 750 TL alacaktır.

Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu STAR Proje Portalı’ndan (star.tubitak.gov.tr) ya da BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) kullanıcı girişi yaparak öğrenebilirler.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/star-stajyer-arastirmaci-programi-basvuru-sonuclari-aciklandi