2020 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Açıklandı!

TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” ile “Kutup Çalışmaları Ödülü”ne ilişkin 2020 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılında 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

 

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından ödül tevcih edilen bilim insanları:

 

BİLİM ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

 

Prof. Dr. Mustafa SOYLAK

“Analitik Kimya alanında önderiştirme ve ayırma yöntemlerinde özellikle katı faz ekstraksiyonu (özütlemesi) ve mikroekstraksiyon  konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Analitik Kimya

Araştırma Alanları: Ayırma Teknikleri, Zenginleştirme Yöntemleri, Nanoteknoloji, Mikroeksitraksiyon, Türleme, Çevre Kirliliği

Görev Yeri: Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.soylak.net

 

BİLİM ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

 

Prof. Dr. İsmail TÜRKAN

“Bitki stres fizyolojisi ve moleküler fizyolojisi başta olmak üzere bitki bilimi alanında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Genel Biyoloji

Araştırma Alanları: Bitki Bilimi, Bitki Fizyolojisi, Bitki Moleküler Biyolojisi

Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://avesis.ege.edu.tr/ismail.turkan

 

BİLİM ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

 

Prof. Dr. Özgür Barış AKAN

“Haberleşme kuramı ve haberleşme ağları alanında gelecek-nesil kablosuz haberleşme ve sensör ağları, nano/biyo/moleküler haberleşme ve Her Şeyin İnterneti (HŞİ) konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları: Nano, Moleküler ve Nöral Haberleşme, Biyo-Esinli Haberleşme, Her Şeyin İnterneti, 5G ve Thz Kablosuz Mobil Haberleşme Ağları, Bilişsel Radyo ve Sensör Ağları

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~akan

 

BİLİM ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

 

Prof. Dr. Hilmi Volkan DEMİR

“Yarı-iletken nanokristal optoelektroniği ve koloidal nanofotonik alanında, aydınlatma ve ekran teknolojilerinde kullanılan LED’ler için koloidal kuantum sınırlamalı yapıların fiziği, optik özellikleri ve kullanımı ile bunlarla ilgili olarak LED’lerde nanokristal renk dönüşümü, ekran arka-aydınlatmasında nanokristal renk zenginleştirici, nanokristaller arası enerji transferi ve nanokristallerle optik kazanç konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Araştırma Alanları: Yarı-İletken Nanokristal Optoelektroniği, Fotonik, Nanofotonik, Optoelektronik Malzemeler ve Aygıtlar, Optik Malzemeler ve Yapılar, Nanomalzemeler ve Optik Özellikler, Renk Bilimi, Aydınlatma Teknolojileri

Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, UNAM-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü

Daha fazla bilgi için: http://volkan.bilkent.edu.tr/

 

ÖZEL ÖDÜL

 

Prof. Dr. Cengiz Sinan ÖZKAN

“Yeni nesil yüksek performanslı Lityum İyon yeniden doldurulabilir piller ve süperkapasitörlerin geliştirilmesi ve bio-nano sistemler, moleküler nanoteknoloji ve nano-aygıtlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

Anabilim Dalı: Makina Mühendisliği / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Araştırma Alanları: 2D ve 3D Nanomateryal Sentezleme Teknikleri, Bio-Nano Sistemler ve Moleküler Nanoteknoloji, Lityum İyon Yeniden Doldurulabilir Piller ve Süperkapasitörler, NanoElektronik ve Spintronik Materyaller ve Aygıtlar

Görev Yeri: California Riverside Üniversitesi, Makina Mühendisliği / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.linkedin.com/in/cengiz-ozkan-1a8a1b35/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilge BAYTEKİN

“Elektrostatiğin moleküler mekanizmasının anlaşılması ve yalıtkanlarda elektrostatik yük birikiminin önlenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Organik / Polimer

Araştırma Alanları: Polimer Malzeme, Elektrostatik

Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://staff.bilkent.edu.tr/bilge/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

 

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi KARADAŞ

“Anorganik kimya alanında ‘suyun yükseltgenmesi alanında aktif katalizörlerin geliştirilmesi’ konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Kimya

Araştırma Alanları: Anorganik Kimya, Elektrokataliz

Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://staff.bilkent.edu.tr/karadas

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

 

Prof. Dr. Sinem ÇÖLERİ

“Telekomünikasyon alanında kablosuz sensör ağları, makineler arası kablosuz haberleşme ve araç haberleşmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları: Beşinci Nesil (5G) Ötesi Makine Haberleşmesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Kablosuz Ağ Kontrol Sistemleri, Araç İçi Kablosuz Sensör Ağları, Araçlar Arası İletişim, Milimetre Dalga Temelli Haberleşme

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~scoleri/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

 

Doç. Dr. Mustafa Evren ERŞAHİN

“Çevre mühendisliği alanında enerji verimli atıksu arıtımı ve dinamik membran teknolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği

Araştırma Alanları: Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği, Yenilikçi Atıksu Arıtma Prosesleri, Dinamik Membran Teknolojisi, Anaerobik Biyoteknoloji, Anaerobik ve Aerobik Membran Biyoreaktör (MBR) Teknolojisi, Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://akademi.itu.edu.tr/ersahin/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

 

Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖNSES

“Nanoteknoloji ile malzeme bilimi ve mühendisliği alanlarında malzemelerin kendiliğinden düzenlenmesi ile nanoyapılı yüzeylerin üretilmesi ve moleküler algılayıcılar, elektronik, çok fonksiyonlu kaplamalar, optoelektronik, enerji, kimlik doğrulama gibi farklı uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Araştırma Alanları: Kolloidal Nanomalzemelerin Kendiliğinden Düzenlenmesi ile Nanoyapılı Yüzeylerin Üretilmesi ve Uygulamaları: Plazmonik Yüzeyler, Çok Fonksiyonlu Süperhidrofobik Kaplamalar, Baskılama ile Kolloidal Nanomalzemelerin Düzenlenmesi ve Aygıt Uygulamaları

Görev Yeri: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.onseslab.com/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

 

Prof. Dr. Hakan USTA

“Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında, moleküler mühendislik, organik optoelektronik malzemeler, nanoyapılar ve yeni nesil aygıtlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Araştırma Alanları: Moleküler Mühendislik, Organik Optoelektronik Malzeme Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu, Pi-Konjüge Moleküller ve Polimerler, Organik Yarı-İletkenler, Floresans Özellikle Işık Yayan Moleküller, Mikro/Nano Yapılı Organik Filmler ve Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi (SERS) Uygulamaları, Organik Optoelektronik Aygıtlar (Organik Alan-Etkili Transistörler (OFET), Yığın-Heteroeklem Fotovoltaikler (BHJ-OPV), Işık-Yayan Diyotlar (OLED) ve Işık-Yayan Transistörler (OLET), Esnek Plastik Elektronik Teknolojileri

Görev Yeri: Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://ustalab.com

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ

 

Prof. Dr. Elif ÇADIRCI

“Farmakoloji bilimine ve sağlık bilimleri temel alanına katkıda bulunabilecek birçok çalışmada yeni hastalıkların tedavisinde yeni reseptörlerin etkileri, var olan ajanların yeni endikasyonları ve etki mekanizmalarının aydınlatılması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Tıbbi Farmakoloji

Araştırma Alanları: Serotonin 5-HT7 ve Ürotensinin UTR2 Reseptörleri ve Fizyopatolojik Rolleri, Sepsis, Sepsis Fizyopatlolojisi ve Yeni Tedavi Stratejileri, Enflamasyon ve İlişkili Hastalıklar, Gastrik Ülser, Bor Madeni ve Kemik Sağlığında Kullanımı

Görev Yeri: Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://atauni.edu.tr/elif-cadirci

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ

 

Doç. Dr. Aydan DAĞ

“Polimer kimyası alanında nanobiyoteknoloji ve malzeme bilimi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya

Araştırma Alanları: Nanomalzeme, Nanotaşıyıcı Sentezi ve Karakterizasyonu, Teranostik Nanosistemler ve Uygulamaları, Karbon Esaslı Yapılar ve Fonksiyonlandırılmaları, Nanobiteknoloji ve Biyomalzemeler, Kontrollü/Yaşayan Polimerleşme Teknikleri ile Fonksiyonel Polimerik Yapıların Hazırlanması, Click Reaksiyonlarının Sentetik Uygulamaları, Kontrollü/Hedefli İlaç Salım Sitemleri, Glikopeptid Polimerlerin Sentezi ve Lektinlerle Etkileşimleri, Yeni Metal Bazlı İlaçların Sentezi Kanser Tedavi Araştırmaları

Görev Yeri: Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://avesis.bezmialem.edu.tr/adag/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ

 

Doç. Dr. Tevfik Tamer ÖNDER

“Hücre biyolojisi, kanser ve kök hücre alanlarındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Moleküler Biyoloji ve Genetik

Araştırma Alanları: Uyarılmış Pluripotent Kök Hücreler, Epigenetik, İn Vitro Hastalık Modellenmesi

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Daha fazla bilgi için: https://scl.ku.edu.tr/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL BİLİMLER

 

Dr. Öğr. Üyesi Selim Erdem AYTAÇ

“Siyaset bilimi alanında siyasal davranış konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Siyaset Bilimi

Araştırma Alanları: Siyasal Davranış, Siyaset Bilimi Metodolojisi, Karşılaştırmalı Siyaset

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~saytac/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL BİLİMLER

 

Prof. Dr. Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU

“Enerji ve çevre politikası yapım süreçleri, mevcut enerji ve çevre politikalarının analizi ve gelecek tasarımı, enerji güvenliği, enerji dönüşümünün ekonomik, sosyal, politik ve çevresel etkileri, toplumun karşılaştığı zorluklar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Sürdürülebilir Enerji, Uluslararası İlişkiler

Araştırma Alanları: Enerji ve Çevre Politikası Yapım Süreçleri, Mevcut Enerji ve Çevre Politikalarının Analizi ve Gelecek Tasarımı, Enerji Güvenliği, Enerji Dönüşümünün Ekonomik, Sosyal, Politik ve Çevresel Etkileri

Görev Yeri: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://people.ieu.edu.tr/tr/mehmetbiresselioglu

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL BİLİMLER

 

Doç. Dr. Emre SELÇUK

“Psikoloji alanında sosyal ilişkilerin esenlik ve sağlığa etkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Psikoloji

Araştırma Alanları: Sosyal Psikoloji, Yakın İlişkiler, Bağlanma, Evlilik, Duyarlılık

Görev Yeri: Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://myweb.sabanciuniv.edu/emreselcuk/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL BİLİMLER

 

Dr. Öğr. Üyesi Gaye SOLEY

“Gelişim psikolojisi alanında algısal ve sosyal-bilişsel gelişim konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Psikoloji

Araştırma Alanları: Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji

Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://psychology.boun.edu.tr/GayeSoley

 

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2020 yılı ödül miktarı 75.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca 50.000 TL araştırma desteği de verilmektedir.

Bilim Ödülü eş değeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurt dışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Özel Ödül için 2020 yılı ödül miktarı 75.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Hizmet Ödülü, ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş kişilere verilir. Hizmet Ödülü için hayatta olma şartı yoktur. Hizmet Ödülü için 2020 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Ancak, kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilir. Teşvik Ödülü için 2020 yılı ödül miktarı 30.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Kutup Çalışmaları Ödülü, Teşvik Ödülü eş değeri olarak Kutup çalışmaları ile bilime verdiği katkılar nedeniyle üstün nitelikli çalışmalara sahip hayattaki genç araştırmacı ve bilim insanlarına verilir. “Kutup Çalışmaları Ödülü” ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilir.

Ödül kazanan bilim insanlarımızı tebrik ediyor, aday gösteren kuruluş ve kişilere, değerlendirme sürecinde görev alan bilim insanlarına, üyelerimiz ve çalışanlarımıza katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüksek himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı saygılarımızla arz ediyoruz.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/2020-yili-tubitak-odulleri-aciklandi