Kurumumuz ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan – MID Uzbekistan) arasındaki işbirliği çerçevesinde, iki ülkenin sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri için 2 Mayıs 2019 – 2 Ağustos 2019 tarihlerini kapsayan bir çağrı yayınlanmıştır.

Bununla beraber, görülen lüzum üzerine söz konusu çağrının son başvuru tarihi ve son elektronik imza tarihi 9 Ağustos 2019 ve saati 17:30 olarak güncellenmiştir.

İlgili çağrı kapsamında sunulacak proje önerileri için belirlenen yeni tarihin dikkate alınması önem arzetmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2518-tubitak-mid-uzbekistan-ortak-proje-cagrisinin-son-basvuru-tarihi-uzatildi