2519 – COST Çalışma Grubu Destek Programı Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST Association) bünyesindeki COST Aksiyonu adı verilen uluslararası tematik ağlarda yer alan Çalışma Gruplarında (Working Group-WG) üye Türk araştırmacıların COST Aksiyonlarıyla konu bakımından uyumlu Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

 

2519 – COST Çalışma Grubu Destek Programı’na sadece COST Aksiyonları’nda Çalışma Grubu üyesi olan araştırmacılar başvurabilmektedir.

 

Proje başvuruları http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilmektedir.

 

Program Sürekli Başvuruya açıktır.

 

2519 COST Çalışma Grubu Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.