Ufuk Avrupa Programı’nda faaliyete geçmesi planlanan, sıfır emisyonlu kara araçlarına yönelik araştırma ve inovasyon projelerinin destekleneceği 2ZERO (Towards zero emission road transport) Ortaklık yapısının taslak stratejik araştırma ve inovasyon gündemi (SRIA) yayımlandı.

Ufuk2020 Programı’ndaki çevre dostu araçlar (EGVIA) yapısının devamı niteliğinde olacak 2ZERO Ortaklığı’nın çağrıları kapsamında bataryalı elektrikli araçlar, hidrojen yakıt pilli elektrikli araçlar, bataryalı elektrikli araçların enerji sistemlerine ve şarj altyapısına entegrasyonu, elektromobilite faaliyetlerinin yük ve yolcu kara taşımacılığında yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ve yenilikçi karayolu ulaşımına yönelik döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanacağı projelerin desteklenmesi beklenmektedir.

2ZERO yapısı birliğine (EGVIAfor2Zero not-for-profit association) otomotiv endüstrisi, elektrikli araçlar şarj şirketleri, kamu otoriteleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri, enerji tedarikçileri, enerji dağıtım şirketçileri üye olabilecektir

 2ZERO SRIA taslak içeriği için lütfen tıklayınız

2ZERO sunumuna ulaşmak için lütfen tıklayınız

Detaylar için lütfen tıklayınız.

Sorularınız için ncptransport@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.