Ufuk2020 Programı, Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İşleme ve Üretim Teknolojileri (NMP – Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Production Technologies) Alanı kapsamında 2018-2020 çalışma programlarında yer alan Open Innovation Test Beds (Açık İnovasyon Test Merkezleri) konu başlıkları aşağıda verilmektedir:

DT-NMBP-03-2019: Open Innovation Test Beds for nano-enabled surfaces and membranes (IA)

DT-NMBP-04-2020: Open Innovation Test Beds for bio-based nano-materials and solutions (IA)

DT-NMBP-05-2020: Open Innovation Test Beds for functional materials for building envelopes (IA)

DT-NMBP-06-2020: Open Innovation Test Beds for nano-pharmaceuticals production (IA)

DT-NMBP-11-2020: Open Innovation Test Beds for Materials Modelling (IA)

Bu çağrılara ilişkin projelerin nasıl yürütüleceğine dair Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan;

 

Ayrıntılı bilgi için:

ncpnmp@tubitak.gov.tr