TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar” kapsamında tasarlanan ve ilk kez 2020 yılında başvuruya açılan Ağlara Üyelik Desteği ile Avrupa Birliği Çerçeve Programı (AB ÇP) çerçevesinde sunulan başarılı olacak proje konsorsiyumlarına dâhil olunmasında doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Desteğin 2021 yılı için başvuru takvimi aşağıda paylaşılmaktadır:

  • Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için yapacağı ilk başvuru “2028 – Ağlara Üyelik Desteği” programı üzerinden alınacak olup takvim aşağıdaki gibidir:

Başvuru Başlangıç Tarihi         : 15/03/2021 saat 12:00

Başvuru Son Tarihi                    : 30/04/2021 saat 17:00

E-imza için Son Tarih                : 07/05/2021saat 17:00

 
  • Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için 2020 yılında kabul edilmiş destek başvurusu var ise yapacağı başvuru “2028 – Ağlara Üyelik Desteği – Devam Eden Üyelik” programı üzerinden alınacak olup takvim aşağıdaki gibidir:

Başvuru Başlangıç Tarihi         : 01/04/2021 saat 12:00

Başvuru Son Tarihi                    : 30/04/2021 saat 17:00

E-imza için Son Tarih                : 07/05/2021saat 17:00

 

Destek ile ilgili hedef kitleyi, Türkiye’de faaliyet gösteren üniversiteler, kâr amacı  gütmeyen kuruluşlar ve ulusal mevzuat uyarınca Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır.

Değerlendirme süreci son başvuru tarihinden itibaren toplu halde başlatılacak olup başvurunuzun sağlıklı bir ön inceleme aşamasından geçmesi için başvuru son tarihinin beklenmemesi önerilir.

Başvurularınızı çevrimiçi ve elektronik imzalı olarak http://destekler.h2020.org.tr/ adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Desteğe ilişkin detayları bulabileceğiniz duyuru ve desteğe konu ağ listesi için lütfen tıklayınız.

Destek programı hakkındaki sorularınızı aglarauyelik@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.