Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi dahilinde, 11 Mart 2021 tarihinde 200’e yakın katılımcının iştiraki ile çevrimiçi olarak Ufuk Avrupa’da Açık Bilim ve Araştırma Verilerinin Yönetimi Genel Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi.

Proje kapsamındaki üçüncü genel bilgilendirme etkinliği, TÜBİTAK Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi Koordinasyon Birimi Sorumlusu Sayın Çağrı Yıldırım’ın açılış konuşması ile başladı. Sayın Yıldırım, etkinliğin öneminden bahsederek, Ufuk Avrupa ile ilgili düzenlenen etkinliklere Türkiye’deki paydaşların katılımının da değerli olacağına değinerek sözü oturumu başlatması üzere sözü Avrupa Komisyonu Açık Bilim Biriminden Alea López de San Román’a devretti.  

Alea López de San Román, Açık Bilim’in Avrupa Komisyonu için ne anlama geldiğine değinerek genel çerçevede Avrupa Birliği’nin Açık Bilim politikalarına bahsetti. Açık Bilim kapsamında Ufuk Avrupa Programı gereklilikleri hakkında bilgi verdikten sonra, Sayın López de San Román katılımcıların sorularını cevapladı. Etkinliğin devamında OpenAire projesi Türkiye temsilcisi, İzmir Teknoloji Enstitüsü’nden Sayın Gültekin Gürdal, Açık Bilim ve Avrupa’daki Açık Erişim yetki ve kararlarına değinen bir sunum yaparak katılımcılarla yayınlama süreci, akran değerlendirmeleri ve Ufuk Avrupa’daki Açık Erişim sistemindeki farklılıklarla ile ilgili değerli bilgileri paylaştı. Sayın Gürdal, Türkiye’deki Açık erişim arşivi kuruluşundan bahsederek YÖK ile ilgili yapılan çalışmalara değinerek katılımcılar için yararlı olabilecek linklerden bahsederek sunumunu sona erdirdi.

Bilgilendirme etkinliğinin devamında, OpenAire projesi Yunanistan temsilcisi Sayın Elli Papadopoulou Açık Bilim ilkelerinin araştırmalarda uygulanmasına, katılımcılar için faydalı olabilecek iş akışları, araçlar ve ipuçlarına ve araştırma verilerinin ne olduğuna değinen kapsamlı bir sunum yaptı. Sayın Papadopoulou ayrıca verilerin araştırmalarda nasıl işleneceğine dair bilgileri ve önemli kaynakları paylaşarak sunumunu sonlandırdı. Etkinlik, Sayın Papadopoulou’nun sunumunun ardından gerçekleşen bir Soru-Cevap oturumuyla sona erdi.

NOT: Etkinlikte gerçekleşen sunumlara ve etkinlik kaydına erişmek için https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360019816760-General-and-Introductory-Training-on-Open-Science-Research-Data-Management-in-Horizon-Europe-GIT-3- adresini ziyaret edebilirsiniz.